pravidla-pat

 

Prosíme všechny uživatele portálu www.price-action-traders.cz, aby se řídili níže uvedenými podmínkami a upozorněními:

1) Všechny uveřejněné články jsou určeny pouze pro osobní potřebu, proto je striktně zakázáno pořizování jejich kopií či jiné zneužívání (umisťování na jiných stránkách a podobně).

2) Návštěvníci portálu www.price-action-traders.cz, jež si zakoupili DVD: Obchodní systém P.A.T. se zavazují, že získané materiály obsažené na DVD budou využívat jen pro svou osobní potřebu. Je zakázáno pořizování kopií či jiné zneužívání obsahu DVD.

3) Veškeré informace poskytované na portálu www.price-action-traders.cz slouží pouze ke studijním účelům, nikoliv jako konkrétní obchodní či investiční doporučení. Všechny informace na portálu prezentované vycházejí z osobních zkušeností s intradenním obchodování provozovatele portálu a slouží tedy pouze k vylíčení osobních zkušeností s intradenním obchodováním, nikoliv jako přesná doporučení. Obchodování na burze je vysoce rizikovou záležitostí, pokud nevíte, co děláte. Je na každém obchodníkovi, jaký obchodní přístup si zvolí, přičemž jedině on sám nese plnou zodpovědnost za svá obchodní rozhodnutí. Provozovatel portálu www.price-action-traders.cz ani autor článků nenese žádnou zodpovědnost za obchodní rozhodnutí jednotlivců. Provozovatel portálu ani autor článků není registrovaným brokerem, investičním poradcem či makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, nelze je v žádném případě považovat za obchodní doporučení.

4) Provozovatel portálu price-action-traders.cz Martin Moravec je vlastníkem jak práv k obchodnímu systému P.A.T., tak k veškerému obsahu na tomto portálu zveřejněném.

5) Prodávané zboží (DVD: Vyličení zkušeností s obchodním systém P.A.T.) je zasíláno elektronicky ihned po přijetí platby bankovním převodem.

6) Od koupě zboží je možné odstoupit do 14-ti dní od jejího objednání. Pokud se zákazník rozhodne od koupě odstoupit, je povinen zaslat provozovateli e-mail (info@price-action-traders.cz) s žádosti o odstoupení od koupě s udáním čísla bankovního účtu pro vrácení částky. Prodávající (provozovatel) je pak povinen kupujícímu bezodkladně navrátit celou částku, tj. nejpozději do 10-ti pracovních dní od zaslání žádosti. Odstoupení od koupě není možné, pokud již kupující začal dané zboží (obsah DVD) využívat.

7) Užíváním portálu dáváte souhlas se zpracováváním cookies.

Používáme soubory cookies nebo podobné technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče nebo zařízení. Jsou-li tyto informace propojeny s Vaším účtem, nakládáme s nimi jako s osobními údaji. 

Co to jsou Cookies?

Cookie je velmi malý textový soubor (cookies - množné číslo), který často obsahuje jedinečný anonymní identifikátor. Když navštívíte nějaké internetové stránky, počítač požádá Váš počítač o povolení taktový soubor uložit v části Vašeho pevného disku, která je konkrétně určená pro soubory cookies. 

Informace získané prostřednictvím souborů cookies mohou zahrnovat datum a čas Vašich návštěv internetových stránek, jednotlivé stránky, které jste si prohlíželi, a dobu, kterou jste na internetových stránkách strávili. 

8) Ochrana osobních údajů

Snažíme, aby informace, které nám poskytnete, byly v bezpečí. Shromaždujeme pouze takové informace, které jsou nezbytné pro zajištění chodu portálu nevyužíváme e-mailing ani jiné, dle nás, nemorální praktiky.

A) Účel prohlášení

V tomto prohlášení Vás chceme informovat o tom jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Podotýkáme, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob.

B) Naše zásady nakládání s osobními údaji

- Údaje vždy zpracováváme v souladu se zákonem

- K obchodním a statistickým účelům využíváme Google Analytics a Google Adwords

- Vaše osobní údaje údaje využíváme k fakturaci

C) Správce osobních údajů

Osoba odpovědná za správu Vašich osobních údajů je provozovatel portálu Price-Action-Traders.cz, tj. Martin Moravec, bydlištěm K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01. Kontaktní e-mail na správce osobních údajů: info@price-action-traders.cz

D) Druhy informací, které shromažďujeme

Informace, které získáváme během používání naší služby

- informace o zařízení - Skrze Google Analytics shromažďujeme údaje o zařízení, z kterého se na náš portál přihlášujete (např. druh hardwaru, verze operačního systému).

- informace z protokolu - Používáním našeho portálu automaticky shromažďujeme určité informace a ukládáme v protokolech našich serverů. Mezi tyto informace patří: 

   - bližší informace o tom, jakým způsobem jste použili službu (např. vyhledávací dotazy)

   - adresu internetového protokolu

   - informace o událostech zařízení, jako jsou nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku nebo odkazující adresa URL

- informace o Vaší poloze

- uložiště - Skrze webové úložiště prohlížeče (včetně technologie HTML 5) nebo mezipaměti aplikací, můžeme shromažďovat a uchovávat informace (především nastavení) v místním úložišti vašeho zařízení.

 

Užíváním portálu www.price-action-traders.cz dáváte plný a bezvýhradný souhlas se všemi body těchto pravidel.