9. Margin, Stop-loss, brokeři

Účelem dnešního článku je objasnění základních pojmů, bez kterých se neobejde žádný intradenní, ale i poziční obchodník. Zjednodušenou formou si řekneme pár slov o marginu, což je vratná záloha pro obchodování, dále si shrneme základní informace o brokerech - zprostředkovatelích obchodů na burze a následně se zaměříme na Stop-Loss, který je určitou „záchrannou brzdou“ v případě, že se naše obchody nevyvíjejí slibně a díky níž utrpí náš trading účet pouze malou újmu.

 

MARGIN

Jak intradenní, tak poziční obchodování je založeno na obchodování tzv. kontraktů. Jeden kontrakt představuje určité množství dané komodity. (Například 1 kontrakt kukuřice představuje x tun dané plodiny). Minimální jednotkou pro obchodování je právě jeden kontrakt. Na předcházejících ukázkách jste si zajisté povšimli, že u jednotlivých obchodů je znázorněn zisk jak při obchodování jednoho kontraktu, tak při obchodování 50-ti kontraktů. Tyto dvojí zisky jsem uváděl záměrně, ať získáte představu o tom, jak hezkých výsledků může trader dosáhnout, jakmile obchoduje více kontraktů.

Trading je založen na obchodování kontraktů. Minimální jednotka pro obchodování je jeden kontrakt.

Na ukázce níže můžete vidět ukázkové Double Bottom (dvojité dno). Kdybychom jej obchodovali s jedním kontraktem, činil by zisk 395$, což je sice hezké, ale o poznání zajímavějších čísel dosáhneme pouze s obchodování více kontraktů. Kdybychom formaci obchodovali s 50-ti kontrakty, činil by zisk již 355 500Kč a to za 2 hodiny práce.

Nutno říci, že každý začátečník by měl začít obchodovat pouze s jedním kontraktem. Kdy a jak začít obchodovat větší množství kontraktů a několikanásobně tak zvýšit výdělky si povíme v jednom z následujících článků. Vraťme se ale zpátky k dalšímu odbornému termínu, který s kontrakty souvisí a to k marginu.

Margin je vratná záloha pro obchodování. Výši marginu si stanovuje každá brokerská společnost dle svého uvážení. 

Margin by se s trochou nadsázky dal přirovnat ke koupi alkoholických nápojů ve vratných lahvích. (Když si například koupíte pivo, v ceně 15-ti Kč je připočtena i cena za láhev, kterou když vypijete, tak ji vrátíte a danou zálohu, která byla započtena v ceně, získáte zpět). V tradingu je to obdobné. Když chcete obchodovat jeden kontrakt trhu E-mini Nasdaq 100, činí margin 500$./1kontrakt. V reálu to vypadá tak, že vstoupíte do obchodu, okamžitě se vám z účtu strhne výše uvedený margin a jakmile z obchodu vystoupíte, částka za margin se vám na účet opět vrátí. Samozřejmě s daným marginem se pak připočte zisk či ztráta, dle toho, jak se vám obchod povedl. Nutno podotknout, že každá brokerská společnost má poněkud odlišnější marginy pro obchodované komodity.

Ukázka níže opět zachycuje oblíbenou formaci Double Bottom. Kdybychom v daný okamžik do trhu vstoupili, ihned by se nám z účtu odečetl margin 500$. Jakmile bychom z trhu vystoupil, margin by se nám automaticky vrátil a zároveň se připsal zisk, který jsme inkasovali, ten činil hezkých 385$ na jeden kontrakt.

 

STOP-LOSS

Stop-loss (zkr. SL) v překladu znamená stopnutí ztráty. Patrně se domníváte, že bych se v článcích měl zaměřit spíše na „návody“ jak maximalizovat zisk, než na vysvětlování jak minimalizovat ztráty. Zakrátko však sami zjistíte, že bez SL doopravdy nelze v tradingu vydělávat.V příštích článcích se budeme zaobírat budováním obchodního systému, což je ve své podstatě souhrn přesných pravidel, kdy do trhu vstupovat a kdy z něj naopak vystupovat tak, abychom konzistentně dosahovali zisku. Během budování systému uvidíte, že přestože vám obchodní strategie bude každý měsíc nadělovat zisk, bude bohužel čítat velké množství ztrátových obchodů. V tradingu nikdy přesně nevíte, zda obchod skončí ziskem nebo ztrátou, a právě z toho důvodu je bezpodmínečně nutné, abychom obchody, které se nevyvíjejí slibně, ukončovali co nejdříve. K tomuto účelu nám slouží právě Stop-Loss, který je výstupním příkazem v případě, že se trh nerozhodne jít námi plánovaným směrem.

Stop-Loss je určení maximální možné ztráty na obchod. Stop příkaz umisťujeme do trhu vždy současně se vstupem do obchodu.

Pojďme se nyní podívat, jak nám zmiňovaný Stop-Loss dokáže uchránit naše peníze na trading účtu.

Na ukázce vidíme hezky vyhlížející Double Top na trhu NQ. Spekulujeme, že bude nastolen downtrend, vstupujeme tedy na první shortové, resp. červené svíci.

 

Nyní si ukážeme dvě možnosti, jaké by mohly nastat. Zde je ukázka disciplinovaného obchodníka, který zároveň se vstupem do obchodu umístil SL jeden tick nad pravou nohu této formace. (Pokud trh prorazí některou z noh Double Top/Bottom je signál neplatný, tudíž je zbytečné v obchodě nadále setrvávat). V tomto případě je SL vzdálen od vstupu 5 ticků, resp. obchodník si stanovil maximální možnou ztrátu na 25$.

 

 

Trh následně nešel námi předpokládaným směrem a my díky Stop-Lossu zaznamenali pouze malou ztrátu ve výši 25$.

 

 

Nyní si ukážeme, jakou ránu by dostal trading účet v případě tradera obchodujícího bez Stop-Lossu  Jak vidíte, tento obchodník nedokázal akceptovat fakt, že obchod nevyjde a namísto, aby se smířil s malou ztrátou 25$, stále naivně doufal, že bude na trhu nastolen downtrend, přičemž byl trh v očividném uptrendu. Tento „obchodník“ díky své naivitě z trhu vystoupil podstatně později, než měl a tak si svou vinou nadělil ztrátu bezmála 8x větší a to 180$.

 

 

Vidíte tedy, že používání Stop-Lossu je nesmírně důležité. Jen takový obchodník, který má rozumně nastavené Stop-Lossy jak vzhledem k situaci na trhu, tak k velikosti účtu, je schopen v tradingu konzistentně vydělávat.

Nikdy nevíme, který obchod bude ziskový a který naopak ne. Abychom byli schopni si z trhu konzistentně odnášet hezkou sumu peněz, je nutné používat Stop-Loss, který nám zajistí ukončení obchodu v případě, že jde trh proti nám a díky kterému utrpíme pouze malou ztrátu. Pokud jde naopak trh námi předpokládaným směrem, necháváme zisky stále růst. V konečném důsledku si tak zajistíme, že průměrný ziskový obchod bude několikanásobně větší, než průměrný ztrátový obchod, čímž získáme statistickou výhodu, díky které nad trhy zvítězíme.

V dalších článcích si o Stop-Lossu povíme více.

 

BROKER

Broker nebo lépe řečeno brokerské domy jsou instituce, které nám zajišťuji zrealizování obchodů na burze.

Brokerovi za to, že nám poskytne zprostředkování obchodu zaplatíme brokerskou komisi (poplatek). Ve většině případu se brokerská komise u intradenního obchodování pohybuje okolo 5$ a u pozičního obchodování kolem 35$ za jeden obchod. Zkratka pro brokerskou komisi je RT (round turn).

Poziční obchodování je v tomto směru poněkud náročnější. Člověk by měl umět obstojně anglický jazyk, je totiž zapotřebí se s brokerem spojit (ať už telefonicky či prostřednictvím e-mailu, skype) a říct mu příkaz ke vstupu do obchodu, hodnotu Stop-Lossu a poté příkaz k výstupu z trhu.

Intradenní obchodování se provádí pouze elektronicky. Jednoduše vstoupíte do trhu poklepáním myši a stejně tak z trhu vystoupíte. Anglický jazyk v tomto případě nevyužíváte. Vstup a výstup z obchodu se provádí prostřednictvím programu, který vám broker poskytne většinou zdarma. Tento program na zadávání příkazů do trhu se nazývá platforma.

Brokery je nutno si pečlivě vybírat, jelikož nabídka jejich služeb a hlavně ceny se značně liší.

Níže naleznete odkaz na mého brokera, který nabízí RT za 4,6$ a margin na E-mini trhy za 500$/kontrakt.

http://www.infinitybrokerage.com/

Výběrem brokerské společnosti se však budete zaobírat, až když budete mít vybudovanou obchodní strategii.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik