9. 1-2-3

Cenový pattern 1-2-3 je všeobecně označován za reverzní čili protitrendový pattern, dá se však obchodovat i do směru trendu,což také někteří obchodníci dělají a to s nemalým úspěchem.

Pokud se rozhodnete pro tuto cenovou formaci, zaručeně neprohloupíte, jelikož je pattern 1-2-3 v grafu dobře rozpoznatelný, samotná formace je plně v souladu s pravidly swingů a v neposlední řadě je varianta patternu 1-2-3 při obchodování do směru trendu tou nejčastější možností, jak můžeme do trendu nastoupit.

 

Charakteristika patternu

Reverzní formace 1-2-3 vychází ze skutečnosti, že trh po dosažení svého maxima (bod č. 1) utvoří korekci (bod č. 2), po které se opět pokusí atakovat ono maximum, avšak neúspěšně. Tím vzniká nižší high (bod 3), které značí evidentní neochotu trhu pokračovat dále směrem Up.

Když cena následně protne bod č. 2, vznikne situace, kdy trh nejenže vytvořil nižší high, ale směřuje k tomu, aby vytvořil nižší low, což je velice jasný signál proto, abychom vstoupili short. Tento popis se vztahuje na reverzní 1-2-3, které obchodujeme short. Reverzní 1-2-3 na stranu long je stejné, pouze obráceně. (Viz. 2. ukázka).

Obrázek níže zachycuje reverzní 1-2-3 do směru short. Pokud se rozhodnete obchodovat proti směru trendu, doporučuji vám vstupovat do trhu pouze v případě, když není jasný a výrazný trend. Na ukázce vidíte, že trh sice má sklon jít do Up trendu, nicméně pohyb do longu není vůbec výrazný a spíše se zdá, že se trh pohybuje do strany a to je ta vhodná situace pro vstup do protitrendových patternů.

 

Reverzní pattern 1-2-3

Na konci „Up trendu“ vidíme dva vrcholy, z nichž jeden je nižší (bod. č. 3). Vytvořením tohoto bodu nám trh dává jasně na vědomí, že již nemá moc sil a patrně bude nastolen opačný trend. Jak se dalo očekávat, tak se také stalo. Náš vstupní příkaz na stranu short jsme zadali na stejnou hodnotu jako má bod č. 2. Všeobecně se doporučuje umisťovat SL tick nad vrchol bodu č. 3. Já se však domnívám, že s tímto přístupem bychom moc neuspěli, jelikož je takto SL zbytečně velký, proto bych vám doporučil umisťovat SL kousek za TL, která určuje minulý trend, čímž si zajistíme o poznání nižší SL. Jedná se o logický SL, jelikož je dán do zóny, která kdyby byla opětovně atakována, mohlo by to znamenat návrat k minulému trendu a tím pádem by nemělo žádný smysl v obchodu nadále setrvávat. Kdybychom následně z trhu vystoupili například na vytvoření patternu 1-2-3 v opačném směru, vydělali bychom na jeden kontrakt 140$ při risku pouhých 25$.

Druhý obrázek zachycuje stejnou situaci, avšak v opačném směru. Vidíme nastolený dosti silný Down trend. Zvyšující se high i low předznamenávala otočení trendu, proto jsme vstoupili long při překročení bodu č. 2. SL opět umístěn kousek za hranící TL, která určovala minulý Down trend. Nutno dodat, že takovéto umisťování SL je možné pouze v případě, když se pattern nachází v blízké oblasti TL. Pokud chcete obchodovat reverzní pattern 1-2-3, měli byste vyhledávat formace právě v těchto zónách, jelikož se místo vstupu již nenachází v range minulého trendu, díky čemuž máte větši pravděpodobnost, že bude obchod zakončen ziskem. Výstup opět při vytvoření formace 1-2-3 v opačném směru, resp. při překročení bodu č. 2. Všimněte si také, že jednotlivé body mohou být třeba i určité shluky svíček (viz. bod č. 1).

Pokud se rozhodnete obchodovat reverzní formaci 1-2-3, doporučil bych vám obchodovat především takové formace, jejichž range je dosti široké, resp. rozpětí mezi jednotlivými body je minimálně 5 svíček. Zmiňuji to proto, že spousta obchodníků Price Action má tendenci vyhledávat mini formace a ty následně obchodovat. U 1-2-3 do směru trendu na tom nevidím nic špatného, ale u reverzního 1-2-3 považuji dostatečnou šíři patternu za nutnost, jelikož spekulujeme na otočení trendu a maličká formace nám pravděpodobně trend neotočí.

Opět zdůrazňuji základní předpoklad úspěchu při obchodování protitrendových patternů a to ten, že tyto formace mají vyšší úspěšnost, utvoří-li se na high/low dne, minulého dne či na jiných důležitých S/R oblastech.

 

Trendový pattern 1-2-3

Nyní si probereme pattern 1-2-3 obchodovaný do směru trendu, což je, jak jsem se již zmínil, nejčastěji se objevující pattern, díky kterému dokážeme velice často naskočit do hezky rozjetého trendu.

Jestli bych měl začínajícímu traderovi doporučit jeden jediný pattern, byla by to právě trendová formace 1-2-3, jelikož se domnívám, že její rozpoznání je nejsnazší.

Trendový pattern 1-2-3 je platný POUZE v případě utvoření formace ve směru trendu.

Na obrázku níže vidíme krásně nastolený Up trend. Trh se nachází v range trendové linky, swingové pohyby jsou také v souladu s trendem, nic tedy nebrání tomu vyhledávat 1-2-3 do směru trendu. Zakroužkoval jsem všechna trendová 1-2-3, která se vytvořila v daném trendu. Celkem jich bylo 5, jak tedy vidíte, s patternem 1-2-3 není větší problém naskočit do rozjetého trendu. Kdybychom vstoupili na prvním z nich a vystoupili na high minulého dne na hodnotě 1835,25, inkasovali bychom zisk 485$ na jeden kontrakt. V případě vstupu do trhu s 50-ti kontrakty bychom byli téměř o půl miliónu korun bohatší.

 

Na další ukázce vidíte opět trendovou formaci 1-2-3, nyní však v poměrně hezkém, i když ne zcela perfektním Down trendu (TL není moc strmá). Přestože Down trend nebyl nikterak silný, vytvořily se v něm celkem tři formace 1-2-3, které by s vhodně umístěným SL byly zakončeny ziskem.

Přestože je pattern 1-2-3 dobře čitelný, měl by si každý začínající trader tuto formaci dostatečně„nakoukat“. Doporučuji, abyste si v programu na zobrazování grafů vytiskli odhadem 50 -100 grafů a následně si v nich pattern vyhledali. Uvidíte, že za čas přijdete sami na vstupní filtry, které vám dají jasná pravidla, kdy do této formace vstoupit a kdy naopak ne.

Jak jsem se zmínil, nováčkům tento pattern vřele doporučuji, jelikož je relativně snadné na základě něj vybudovat profitabilní obchodní systém.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik