8. Výběr trhu a Time Frame

Když jste rozhodnuti pro určitý cenový pattern, je třeba si stanovit, na jakém trhu budete tuto cenovou formaci vyhledávat a následně obchodovat. Bohužel většina traderů obchoduje na několika trzích současně, což je dle mého názoru velká, ne-li osudová chyba. Jak jsem již psal, každý trader se zvládne plně soustředit pouze na jedinou věc. Obchodování více trhů zároveň značně snižuje naši soustředěnost. Pokud byste například obchodovali trh NQ a YM ve stejných obchodních hodinách, museli byste mít neustále pod dohledem oba dva trhy, přičemž hrozí riziko, že ztratíte přehled o celkové struktuře jednoho i druhého trhu, následkem čehož se budete dopouštět zbytečných chyb. Apeluji tedy na to, ať si vyberete pouze jeden jediný trh.

 

E-mini trhy

Nabízí se nám široká škála trhů, které můžeme využívat pro své intradenní obchodování. Mezi nejhojněji obchodované trhy však patří již několikrát zmiňované E-mini trhy na akciové indexy, zejména pak trh E-mini SP 500 (ES), E-mini Nasdaq 100 (NQ) či E-mini Dow Jones (YM).

Výhodou těchto trhů je především vysoká likvidita, která nám zajistí žádný nebo velice nízký slippage. Kromě této výhody si E-mini trhy vybírají intradenní obchodníci také kvůli faktu, že nabízejí možnost vybudování úspěšné obchodní strategie i při velice nízkých Stop-Lossech pohybujících se u většiny našich obchodníků maximálně na úrovni padesáti dollarů. Neměl by tedy pro vás být větší problém vybudovat obchodní strategii, která počítá se SL okolo 2% trading účtu o hodnotě 3000$.

Nutno podotknout, že E-mini trhy značně korelují. I přes tento fakt je však třeba vzít na vědomí, že přestože se e-mini trhy hýbou ve velké většině případů stejným směrem, jsou jejich pohyby poněkud odlišné. Jedná se sice o mírné nuance, nicméně každému z nás některý trh sedí více a některý naopak méně.

 

E-mini SP 500 (ES)

Trh SP je nejlikvidnějším trhem všech E-mini trhů. Pokud si zvolíte pro své obchodování právě tento trh, můžete si být jisti, že v drtivé většině případů nebudete mít slippage ani jeden tick, tudíž v případě příkazů LMT a STOP získáte na 99,9% přesné plnění jaké jste požadovali.

1 bod = 50$, 1 bod = 4 ticky, 1 tick = 12,5$

Pro trh ES je charakteristické, že jeho pohyby jsou jakoby „strojové“. Vidíte tu přesnost, kdy se daná low a high utvářejí na absolutně stejné hodnotě? Toto je jeden aspekt, který vám může vyhovovat.

Přestože má ES své výhody, nevýhodou zůstává, že pro úspěšné obchodování trhu ES již potřebujeme větší účet, než v případě NQ a YM. Není však nemožné začít i u toho trhu s 3000$, doporučoval bych však raději 5000$.

 

E-mini Dow Jones (YM)

Trh YM se vyznačuje poněkud většími swingovými pohyby, než-li trh ES, což může být pro někoho výhoda, pro někoho naopak nevýhoda. Statisticky je prokázáno, že trh YM s ES koreluje nejvíce. (Mezi členy máme jednoho, který svou obch. strategii postavil na základě korelace pouze těchto trhů, což je také jedna možnost obchodování IA). Na ukázce vidíte stejné obchodní hodiny jako u ukázky na trhu ES. Povšimněte si, že trh již vytváří „prudší“ pohyby.

1 bod = 5$, 1 bod = 1 tick, 1 tick = 5$

V rámci risk-managementu by se dal trh YM považovat za ten nejbezpečnější, jelikož si na něm mnohdy vystačíme i s velice nízkými SL okolo 20-30$.

 

E-mini Nasdaq 100 (NQ)

Dalším trhem, který si můžete zvolit je E-mini Nasdaq 100. Tento trh je dle mého názoru ve svých pohybech na pomezí mezi ES a YM. Vytváří hezké swingové pohyby, které jsou relativně plynulé a dobře čitelné.

Co se pohybů týče, velice často si vystačíte se SL na hodnotě 30-50$, resp. pokud budete začínat s částkou 3000$, můžete obchodovat i tento trh, pakliže budete mít vhodně nastavený SL.

NQ je jediným trhem, který obchoduji. Zároveň i mezi našimi členy je tento trh nejvíce obchodovaný. Pokud bych vám tedy mohl doporučit jeden jediný trh, byl by to právě NQ.

1 bod = 20$, 1 bod = 4 ticky, 1 tick = 5$  

 

Mezi další oblíbené E-mini trhy patří E-mini Russell 2000 (TF) a E-mini SP 500 MidCap 400 (EMD). Zde bych však již doporučoval začít obchodovat minimálně s částkou 5000$, jelikož je u těchto trhů zapotřebí větší SL cca 70-100$.

Hlavní obchodní hodiny všech E-mini trhů jsou od 15:30 do 22:15 našeho času.

 

Evropské trhy

Kromě E-mini trhů obchodovaných na US burzách (CME a CBOT) můžeme intradenně obchodovat také evropské trhy. Zde patří mezi nejoblíbenější Dax Index (FDAX), Euro Bund (FGBL), Euro Bobl (FGBM), Euro Schatz (FGBS). Tyto trhy obchodované na EUREXu mají hlavní obchodní hodiny od 8:00 do 20:00, tudíž si je pro své obchodování mohou volit ti obchodníci, kteří upřednostňují obchodování v ranních a dopoledních hodinách. Nutno však dodat, že marginy jsou již  (alespoň u InfinityBrokerage) dosti vysoké a to 2000$ a více. Jelikož se jedná o evropské trhy, obchodují se nikoliv v dollarech, ale v eurech.

Vidina obchodovat v dopoledních hodinách přiměla některé obchodníky z naší skupiny přejít z E-mini trhů právě na tyto evropské trhy. Nutno však říci, že proto, aby přešli na obchodování těchto trhů, především DAXu, který je dosti dravý, museli zajistit, aby byl jejich trading účet dostatečně vysoký, jelikož na těchto trzích je zapotřebí takový účet, který počítá s marginem 2000$ na 1 kontrakt a zároven se SL v průměru na úrovni 100€. Tyto trhy bych doporučoval začít obchodovat s částkou minimálně 10 000$.

Ukázka níže zachycuje protitrendové Double Top utvořené kolem desáté hodiny našeho času. Všimněme si, že kdybychom vstupovali na close reversního baru, co vytvořil pattern a SL umístili tick nad high, činil by SL 75€, přičemž jak můžete vidět, svíčka nebyla nijak velká, tudíž mnohdy by obchodník potřeboval ještě vyšší SL. Jak můžete vidět, nároky na výši SL jsou sice vyšší, ale zároveň nám trh nabízí i větší potenciál zisku. Kdybychom vstoupili do tohoto DT a vystoupili například na dlouhé shortové svíci, činil by náš zisk 775€ na jeden kontrakt. (Na dlouhé svíce v rámci obchodovaného trendu, které mají zvýšené volume, si dávejte pozor. Častokrát u nich dochází k otočení trendu nebo k jeho dočasnému odklonu).

 

Trhy, které jsem v tomto článku popsal, jsou intradenními tradery nejvíce obchodovány. Vřele vám doporučuji, ať si zvolíte některý z E-mini trhů (ES, YM, NQ). U všech třech trhů by pro vás neměl být větší problém vybudovat takovou strategii, která počítá se Stop-Lossy na úrovni 2% vašeho trading účtu o hodnotě 3000$.

Nyní byste si měli například během pár večerů důkladně prohlédnout grafy trhů ES, YM a NQ a posoudit, který se vám nejvíce zamlouvá.

 

Výběr Time Frame

Máte zvolený pattern, na jehož základě si vybudujete obchodní systém, dále jste se rozhodli pro určitý trh, na kterém budete daný pattern vyhledávat a nyní je zapotřebí si určit, na jakém TF budete své obchody realizovat.

Můžete si vybrat buďto klasický časový graf nebo alternativní TF (Range Bars, Volume grafy).

Jestliže se rozhodnete pro časový graf, bude vašim úkolem určit si, jaká časová perioda je ta nejvhodnější. Obecně by se dalo říci, že čím je TF vyšší, tím je nutnější potřeba vyššího Stop-Lossu, přičemž frekvence obchodů poklesne. Naopak nižší TF vám zajistí, že si vystačíte s opravdu malými Stop-Lossy a váš pattern se bude vykreslovat častěji. Nevýhodou zobrazení trhu skrze nižší TF je fakt, že takto poněkud ztrácíme celkový přehled o dění na trhu.

V případě časových grafů bych vám doporučil používat TF minimálně 1 minuta, maximálně TF 5 minut.

Na obrázku vidíme down trend na trhu NQ znázorněný přes TF 1 minuta.

 

Ukázka níže zachycuje tu samou situaci, avšak na TF 5 minut.

 

Jak tedy vidíte, vyšší TF nám nabízí poněkud čitelnější náhled na aktuální situaci na trhu, nicméně počet vstupních signálů se nám dosti zúžil, což může být výhoda i nevýhoda.

Vašim úkolem nyní bude zobrazit si trh, který máte v plánu obchodovat, na různém TF. Například TF 1 min., TF 2 min., TF 5 min., RB 6 ticks, Volume 1000.

Ještě jednou zdůrazňuji, že hlavním kritériem pro volbu Time Frame je, abyste na něm byli schopni realizovat své obchody, jejichž Stop-Lossy budou vždy maximálně na výši 2% trading účtu, což může být u vyššího TF problém.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik