8. Typy obchodníků s komoditami

Každý trader má k samotnému obchodování svůj osobitý přístup. Patrně na světě nenajdete dva tradery, jejichž obchodní styly by byly naprosto totožné. Specifik, podle kterých obchodníky dělíme, je nepřeberné množství, pojďme se v dnešním článku podívat na dvě nejzákladnější.

 

Dělení dle doby setrvání v pozici

Z hlediska doby trvání běžného obchodu dělíme obchodníky na poziční a intradenní.

 

Poziční obchodník

Do skupiny pozičních obchodníků spadají všichni obchodníci, kteří drží své obchodní pozice déle než 1 den. (Vstoupí do obchodu a vystoupí z něj o mnoho dní později). Někteří obchodníci drží své pozice pár dní, jiní pár týdnů a někteří dokonce pár měsíců či pár let.

 

Výhody pozičního obchodování:

- Menší stres při obchodování

- Časová nenáročnost (řádově se tito obchodníci mohou věnovat tradingu jen pár minut denně)

- Čas si obchody řádně promyslet

- Data grafů většinou zdarma

 

Nevýhody pozičního obchodování:

- Vyšší poplatky

- Nutnost většího účtu (alespoň 20 000$)

- Vyšší riziko

- Málo obchodních příležitostí

 

Na ukázce níže vidíme situaci, kdy se obchodník rozhodl vstoupit do trhu na základě odražení od hlavní S/R zhruba v půli září na hodnotě 1740,0. (Obchodník spekuloval na pokles).

 

Obchodník díky plynulému pohybu do shortu setrval v pozici přes mnoho dní, poté se rozhodl vystoupit z pozice na základě vytvoření patternu 2bR o měsíc později. Zisk činil úctyhodných 11 400$.

 

 

Intradenní obchodník

Jak již pravděpodobně tušíte, intradenní obchodník se narozdíl od pozičního liší v tom, že své pozice nikdy nedrží déle, než jeden den. (Nikdy není v otevřené pozici přes noc).

Existují i tací obchodníci, kteří drží své pozice pouhých pár sekund a z trhu si „utrhnou“ pouze 2-3 ticky. Tito obchodníci si vysloužili oslovení „scalpeři“. Tento obchodní styl vám však v žádném případě nedoporučuji, jelikož v případě scalpingu jdou obchodníci vstříc profitu o zhruba stejné hodnotě jako je risk, čili musí dosáhnout úspěšnosti přes 50%, což dle mého názoru není nejlepší taktika jak dosáhnout úspěchu v tradingu.

 

Výhody intradenního obchodování:

 - Podstatně nižší požadavky na výši počátečního kapitálu (dá se začít obchodovat i s 2 000$ - 3000$, rovněž jsem s touto částkou začínal)

- Nižší poplatky brokerovi (většina US brokerů si žádá za jeden zrealizovaný obchod 4,6$)

- Větší četnost obchodních příležitostí (na obchodní příležitosti si stačí vyčkat pár minut, oproti pozičnímu obchodování, kdy je častokrát zapotřebí vyčkávat týdny)

- Na jeden obchod riskujete podstatně menší částku

- Pravděpodobnost rychlejšího navýšení stavu účtu

 

Nevýhody intradenního obchodování:

- Větší časová náročnost (za minimum se pokládá hodina denně)

- Větší požadavek na psychickou odolnost obchodníka (je nutné umět se rozhodovat prakticky okamžitě)

-  Většinou placená data

 

Ukázka níže zachycuje počínání intradenního obchodníka, který si také přišel na své. Vstoupil do formace Double Top (dvojitý vrchol) v 16:04 a vystoupil z ní zhruba o 18 minut později se ziskem 165$.

 

Jak vidíte, každé pro má i své proti, tudíž ani jeden z výše uvedených způsobů obchodování není zcela bez stinných stránek, a proto pokud se chcete věnovat tradingu, je především zapotřebí důkladně zvážit tato dvě kritéria:

 

1) Kolik času jsem ochoten tradingu věnovat?

2) S jakou výší základního kapitálu jsem ochoten začít?

 

Dělení dle stylu obchodování

Druhé významné dělení je na obchodníky, kteří své strategie zakládají na základě fundamentální analýzy a obchodníky upřednostňující technickou analýzu.

 

Fundamentální analýza

Vzpomínáte si na článek, v němž jsem vysvětloval počátek futures tradingu na příkladu s farmářem a restauratérem? Ti jsou příkladem fundamentální analýzy, která v překladu do češtiny znamená, že daný obchodník otevírá a zavírá své obchody na základě vnějších informaci. (Např. informace o úrodě, různé reporty, ekonomické zpravodaje, newslettery).

 

Technická analýza

Do této skupiny spadá podle průzkumu až 80% všech obchodníků. Tito obchodníci nepotřebují pranic vědět o tom, jaká byla úroda sklizně a podobně. Jediné co doopravdy potřebují, je koukat na grafy a obchodovat cenové formace, které graf dennodenně vytváří. Řadí se mezi ně jak obchodníci Price Action (price action = obchodování čistě na základě cenového grafu), tak obchodníci, kteří obchodují pomocí indikátorů či oscilátorů.

Je pochopitelně na vás, jaký obchodní přístup si zvolíte. Portál price-action-traders.cz je však určen výhradně pro intradenní obchodníky, kteří si zvolili obchodování pouze a jen na základě Price Action.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik