8. 2b reversal (2bR)

Minulý článek pojednával o patternu Role Reversal, tedy o cenové formaci, kterou využíváme výhradně pro obchodování ve směru trendu. Jestliže jste se rozhodli, že si vybudujete obchodní strategii, jejímž základem bude spekulace na otočení trendu, můžete využít pattern, který si probereme dnes a to tzv. 2b reversal.

2b reversal (2bR) využíváme pouze a jen pro obchodování proti směru aktuálního trendu.

 

Charakteristika patternu

2bR je cenovou formací, která opět odráží klasickou reakci obchodníků, jež se na grafech objevuje od nepaměti. Jedná se o situaci, kdy trh vytvoří své high a posléze korekci. Následně začne trh opět růst, vystoupá až k minulému high, které poté prorazí, cena vzroste o pár ticků nad minulé high, ale v zápětí začne opět padat. Takto by se dala charakterizovat klasická podoba patternu 2bR. Za formaci 2bR, jak si ukážeme na příkladu, můžeme považovat i takovou situaci, kdy pravé high je o poznání výše, než high levé. Pojďme se podívat na ukázku, kde bude vše jasnější.

V černém obdélníku vidíte minulá high. Povšimněte si, že poslední high (pravé rameno) je pouze o pár ticků výše, než minulé. Jak můžete vidět, cena tedy atakovala a o pár ticků prorazila levé rameno, avšak pak začala prudce klesat. V různých publikacích se doporučuje stále jeden a tentýž způsob vstupu do patternu a to vstup na low svíce, jež utvořila pravé rameno. Schválně se na tuto svíci podívejte, resp. na to, v jaké situaci se objevila. Nezdá se vám, že je něco špatně?

Základem pattern 2bR je předpoklad, že cena překoná minulé high, avšak rychle se navrátí zpět, čímž nám dává na vědomí, že trh již nemá sílu pokračovat v nastoleném trendu. To je sice pravda, nicméně takovouto situaci můžeme interpretovat i tak, že se utvořilo nové high, které potřebuje utvořit korekci proto, aby cena mohla pokračovat dále v nastoleném trendu. Jedná se o rozporuplnou situaci, a proto bych vám doporučil trošku odlišnější vstup do patternu.

Jelikož se nedomnívám, že klasický způsob vstupu do patternu je příliš efektivní, dovolím si v dnešním článku prezentovat vstup do patternu tak, jak to dělá jeden z našich členů, který se zaměřuje výhradně na 2bR. Tento druh vstupu je mnohem logičtější. Zdůrazňuji však, že i tento vstup do patternu nelze obchodovat zcela mechanicky. Je zapotřebí určit si určité „filtry“ pro vstup do trhu, resp. pravidla, která nám odfiltrují ztrátové obchody. Filtry, jež využívá náš obchodník vám však nesdělím, i když je ze screenů jeho obchodů znám, jelikož si výslovně nepřál, aby byly veřejně k vidění.

Zpátky ale k samotnému obchodu na obrázku výše. Vidíme formaci 2bR, která se vytvořila v jasném Up trendu. Trh vytvoří nové high pouze o pár ticků vyšší, než high minulé. V tuto chvíli vyčkáváme na moment, kdy trh překoná trendovou linku určující minulý trend a zároveň prorazí low formace. Když jsou obě tyto podmínky splněny, vstupujeme do formace s tím, že SL umisťujeme do logické zóny a to těsně za hranicí trendové linky, jež určovala minulý trend. Pro výstup můžeme volit například zpětné překročení výrazné S/R a současné proražení aktuální trendové linky.

Kdybychom uskutečnili takovýto obchod, riskovali bychom pouze 25$ a posléze inkasovali zisk 115$ na jeden kontrakt.

Následující obrázek zachycuje opačnou situaci a to utvoření patternu 2bR, do kterého vstupujeme long. Vstupní podmínky jsou opět stejné jako v minulém případě. Nyní však vidíte, že pravé rameno je o poznání níže, než rameno levé. I takto můžeme pattern 2bR interpretovat. Při risku 20$ bychom inkasovali 100$. Výstup jsme stanovili na silné S/R úrovni minulého dne. Povšimněte si, jak měla cena s touto hranicí několikrát problém.

 

Nutno říci, že pattern 2bR, stejně jako ostatní protitrendové patterny, má větší pravděpodobnost úspěchu v případě utvoření formace na výrazné S/R úrovni. Především vytvoření patternu na H/L minulého dne v kombinaci se zobrazením na vyšším TF nabízí o poznání větší pravděpodobnost zakončení obchodu se ziskem.

Pokud vás pattern 2bR zaujal a zvažujete postavit si na jeho základech profitabilní obchodní systém, naučte se především rozpoznávat, kdy se nastolený trend blíží ke svému konci, jelikož jak víte, protitrendové patterny bychom měli obchodovat pouze v případě, když trend již ztrácí svou sílu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik