7. Role Reversal

Hledáte-li cenovou formaci obchodovanou ve směru trendu, možná vás zaujme zde několikrát zmiňovaný a efektivní pattern Role Reversal.

Role Reversal (RR) je výhradně trendový pattern, který v té či oné podobě obchoduje mnoho obchodníků Price Action. K této cenové formaci jsem kdysi tíhl i já, jelikož se správným pochopením patternu máme možnost zúčastnit se většiny trendových pohybů, které nám trh během dne nabízí a zajistit si tak velice hezké výdělky.

 

Charakteristika patternu Role Reversal

V nedávném článku jsme se zaměřili na S/R úrovně, které, jak již víte, jsou oblastmi na grafu, kde má cena tendenci se pozastavovat, případně se od těchto hranic odrážet. Pro zopakování se ještě jednou podívejte na obrázek zachycující hlavní S/R trhu NQ. Jak vidíte, je naprosto nepopiratelné, že se cena velice často od S/R odráží a právě tento fakt je základem patternu Role Reversal.

Role Reversal vychází z předpokladu, že na trzích často nastává situace, kdy se support mění v resistenci a naopak resistence na support.

Dalo by se říci, že existuje dvojí způsob, jak můžeme RR obchodovat, přičemž tím nejčastějším způsobem je spekulace na vytvoření patternu v oblastní hlavního trendu, kde sice vstupujeme v případě, že se support změní v resistenci či naopak, nicméně je pro nás přednější, abychom vstupovali v místě, kde je zcela jasný a silný trendový pohyb.

Na ukázce vidíme červenou čarou znázorněný právě nastolený Up trend. Zároveň vidíme, že high a low swingů mají stoupající tendenci, můžeme tedy situaci na grafu považovat za zcela jasný a nepopiratelný Up trend, což je první podmínkou pro obchodování RR.

Následně vyčkáváme na situaci, kdy trh vytvoří určité high. (Na obrázku body č. 1). Od vrcholů si následně zakreslíme TL. Pokud trh danou linku protne směrem vzhůru, vytvoří nové vyšší high (bod č. 2) a následně spadne na úroveň TL, je to signál pro nás, abychom po utvoření Up svíce vstoupili do long pozice, přičemž SL můžeme logicky umístit kousek za TL, jelikož víme, že pokud by cena protnula danou TL, je již trend možná u svého konce a my nemáme důvod v pozici nadále setrvávat. Výstup volen při překročení TL současně s vytvořením nižšího low swingu. Zisk 90$ na jeden kontrakt při risku 20$.

 

Když se podíváte na graf pozorněji, uvidíte, že daný trend nám nabídl celkem čtyři RR, přičemž 3 byla zisková a jedno ztrátové. Je na každém obchodníkovi, ať si vytvoří takové vstupní filtry, které mu zajistí vstup do patternu pouze v případě, kdy je vysoká pravděpodobnost úspěchu. Já bych například nevstoupil do prvního a druhého RR, jelikož trend teprve začínal a bylo pravděpodobné, že to je pouhý dozvuk minulého short trendu.

 

Druhý obrázek zachycuje téměř perfektní Down trend trhu NQ zobrazený na Range Bars. Povšimněte si, že při zobrazení skrze RB je graf podstatně více vyhlazenější, což nám zajišťuje snazší orientaci v jednotlivých formacích. Při zvažování na jakém TF budete obchodovat proto vezměte RB do úvahy. Na ukázce vidíme, že poté, co trh vytvořil své low, měla cena s touto hladinou několikrát problém a vznikl nám tak support. (Body č. 1). Tato oblast byla nakonec proražena, utvořilo se nižší low (bod č. 2) a následně se cena zase pomalu šplhala k utvořené S/R. Když se tak stalo, nastal tzv. flip, resp. odraz a my vstoupili short. Jelikož byla TL poněkud dál, umístili jsme SL tick nad high svíčky, co vytvořila pattern. Výstup volen opět jako v předchozí ukázce při překročení TL a současném překročení high.

 

Názorně jsme si ukázali, jakým způsobem obchodujeme pattern RR. Zdůrazňuji, že nejdůležitějším předpokladem je vytvoření patternu během jasného trendu, u kterého v době vstupu do obchodu nevidíme žádný náznak jeho možného otočení.

Druhý způsob obchodování patternu RR je v podstatě stejný, nyní však bereme v potaz vytvoření patternu na silnějších S/R úrovních. Měl bych podotknout, že takováto RR již v podstatě RR nejsou. Jedná se spíše o odraz od S/R, ale jelikož je princip stejný jako u RR, nazývám jej RR. Na obrázku níže můžeme vidět vstup do patternu, který se utvořil na jedné z hlavních S/R a zároveň v rámci trendového kanálu. (Prostor mezi dvěma TL, které určují směr trendu). Výstup bychom mohli stanovit na high daného dne. (Červená vodorovná čára). Nutno podotknout, že tento způsob obchodování formace RR již vyžaduje větší cit pro trhy, z toho důvodu bych vám doporučil volit si spíše první způsob obchodování RR.

 

Ať se rozhodnete pro ten či onen druh patternu RR, zapamatujte si, že se ze všeho nejdříve musíte naučit určit aktuální trend, resp. vytvořit si takové vstupní filtry obchodního systému, které vám dovolí vstoupit do těchto cenových formací pouze v případě čistého a jasného trendu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik