7. Detailní pohled na graf

Abychom správně pochopili chování trhu, je zapotřebí si odpovědět na tu nejzákladnější otázku a to „Co je vlastně graf?“ Byl bych rád, kdybyste měli na paměti, že graf je znázornění nabídky a poptávky v určitém časovém období, kdy samotný graf je v podstatě jen pouhý odraz aktuálního chování všech obchodníků, kteří jsou na trhu v daném okamžiku přítomni. Vzpomínáte si, jak jsem zmiňoval, že určité situace se na trzích objevují stále dokola už několik desetiletí? Je to dáno tím, že lidé v určitých situacích mají stále stejný vzor chování a trader, který má tyto situace v grafu „nakoukány“, je neustále využívá ve svůj prospěch. O těchto situacích, které ve svůj prospěch možná bude využívat i vy, si však povíme později. Nejdříve se musíme zaměřit na naprosté základy. Jedny z nich si objasníme právě dnes.

 

ČÁROVÝ GRAF (BARCHART)

Existuje několik způsobů, jak si můžeme grafy jednotlivých komodit zobrazovat. Tím nejzákladnějším a zároveň nejužívanějším je čárový graf,nebo-li bar chart.

Když si zobrazíme graf určité komodity skrze čárový graf, pak každá čárka vyjadřuje určitou jednotku času. (Čárka se rovněž nazývá BAR, CANDLE, SVÍČKA). Níže vidíte zobrazení trhu NQ skrze bar chart, kdy jedna svíčka odpovídá jedné minutě.

 

Pokud bychom si graf přiblížili a podívali se na jednotlivé svíčky, pak každá z nich bude mít níže uvedené hodnoty.

 

OPEN:           Cena za jakou trh otevřel v dané časové periodě

CLOSE:         Cena za jakou trh zavřel v dané časové periodě

HIGH:             Nejvyšší cena v dané periodě

LOW:             Nejnižší cena v dané periodě

 

TIME FRAME (TF)

Další důležitý pojem je Time Frame. (Označováno zkratkou TF).

Opět se nejedná o žádnou vědu, jde pouze o určení v jaké časové periodě se svíčky vykreslují. (Např. TF 1 minuta, TF 5 minut, TF 1 den).

Ukázka zachycuje graf trhu NQ. Na tomto grafu jsem zvolil time frame 1 minuta, čili 1 čárka = 1 minuta.

Můžete si všimnout, že trh vytvořil svíčku na hodnotě open 2341,75, malinko povyrostl ke svému high 2342,50 a pak si zamířil směrem dolů, vytvořil své low 2338,75. Zde také trh svou etapu zakončil (close na stejné hodnotě jako low). Toto všechno se odehrálo v 21:35 našeho času. Po dokončení této svíce se ihned vytvořila další svíce, která opět trvala jednu minutu.

 

LONG BAR / SHORT BAR

Jistě jste si již z grafů povšimli, že některé svíce jsou červené a některé zelené, pojďme si vysvětlit, co která svíce značí.

 

LONG BAR

Long bar znamená, že daný bar má vzrůstající tendenci, jednoduše řečeno - zavírací hodnota baru je vyšší, než hodnota otevírací. Long bar má barvu zelenou.

 

SHORT BAR

Short bar znamená, že daný bar má klesající tendenci, jinými slovy - zavírací hodnota baru je nižší, než hodnota otevírací. Short bar má vždy barvu červenou.

 

Toto je naprostý základ ze čtení grafů. Uznejte sami, že se jedná o opravdu snadno pochopitelnou záležitost, kterou dle mého názoru není potřeba dále vysvětlovat, přejděme tedy na další charakteristiku cenového grafu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik