6. Návod na SierraChart: 2

Dnešním článkem postoupíme v programu SierraChart o krůček dále.

Po spuštění programu klikněte v horní liště na OC (Open Chartbook) a následně si zobrazte chartbook, který jste si minule vytvořili.

 

Předpokládám, že každý si již zkusil s grafem pracovat, pro jistotu vám však ukáži pár základních funkcí.

 

Manipulace s grafem

Vodorovná osa nám zobrazuje čas, horizontální osa bodovou stupnici. Pokud chceme grafem hýbat používáme šipky doleva a doprava. Šipky nahoru a dolů oproti tomu slouží k přiblížení a oddálení grafu.

 

Určení přesných hodnot jednotlivých svíček

Když si v průběhu backtestu budete do obchodního deníku značit své obchody, budete potřebovat přesně znát hodnoty jednotlivých svíček. Pojďme si nyní názorně ukázat, jak tyto hodnoty zjistíme.

Obchodník například prochází grafy v rámci svého backtestu a narazí na trendové Double Top. Jelikož se zaměřuje výhradně na tento pattern, chce si jej zapsat do obchodního deníku.

 

Pomocí šipek si obchodník graf přiblíží.

 

Po kliknutí pravým tlačítkem myši zvolí možnost Chart Values / Crosshair.

 

Následně, když klikne myší levým tlačítkem do prostoru grafu, objeví se tzv. Crosshair (bílý kříž).

 

Teď si Crosshairem najede na svíčku, u které chce znát její hodnoty. Když se následně podívá na horní část grafu, uvidí základní hodnoty jako datum, čas a hodnoty open, high, low, close této svíčky.

Obchodník například vstupuje na close svíčky, jež pattern utvoří. Najede si tedy kurzorem na danou svíčku a v horní liště uvidí, že close bylo na hodnotě 1787,50.

 

Není bezpodmínečně nutné, abyste se dívali na hodnoty v listě (viz. obrázek). Můžete se při backtestu dívat i na hodnotu bodové stupnice, na kterou crosshair směřuje (pravá část grafu).

 

Zakreslování TL a S/R

Bez zakreslování trendových linek pro určení hlavních S/R úrovní a aktuálních trendů se neobejde žádný obchodník Price Action. Pojďme si tedy říci, jak je v grafu zakreslovat.

1) Klikneme pravým tlačítkem myši do prostoru grafu a zvolíme možnost Line.

 

2) Levým tlačítkem myši klikneme na prostor v grafu, kde chceme začít vykreslovat TL a následně myší táhneme až k místu, kde chceme, aby TL končila. Znovu klikneme levým tlačítkem myši a TL je zobrazena.

 

3) Když si pak pravým tlačítkem myši klikneme na čáru, můžeme si i zvolit jinou barvu či jiný styl zobrazení (jiná tloušťka, tečkovaná čára atd.).

Níže vidíte, jak jsme si na základě TL mohli hezky označit hlavní S/R, která ovlivňovala následující cenový vývoj.

 

V příštím článku se zaměříme na studie, které si v programu můžeme zobrazovat.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik