6. Jak se v grafu orientovat?

Poněkud sušší teorii v podobě specifikace futures kontraktů máme zdárně za sebou, můžeme tedy přejít k základní charakteristice samotného cenového grafu. Na úvod si zapamatujte, že správné pochopení zákonitostí grafů je prvořadým úkolem každého úspěšného tradera.

 

UPTREND, DOWNTREND

Při pozorování grafů si zajisté povšimnete faktu, že trh má v drtivé většině případů tendenci pohybovat se určitým směrem. Tento směr označujeme jako tzv. trend.

TREND = aktuálně převažující směr cenového vývoje

Když se trh pohybuje směrem vzhůru (cena dané komodity stoupá), nazýváme tento trh býčí (bull) nebo-li uptrend.

Ukázka níže zachycuje trh E-mini Nasdaq 100 během celé obchodní seance (15:30 – 22:15). Jak si můžete všimnout, trh měl celý den tendenci pohybovat se v uptrendu. Range (rozpětí) daného trendu činilo 83,75 bodů. Kdybychom tedy do trhu vstoupili na začátku trendu a vystoupili na jeho samotném konci, byl by náš účet vyšší o celých 1 675$ při obchodování 1 kontraktu. V případě 50-ti kontraktů by účet narostl o 83 750$.

 

Naopak pokud se trh vydává směrem dolů (cena dané komodity klesá), nazýváme tento trh medvědím (bear) nebo-li downtrend. Z ukázky je patrné, že nyní má trh zcela jasně klesající tendenci. V případě tohoto trendu činilo range slušných 755$ během pár hodin.

 

 

Důležitost identifikace aktuálního trendu

Každý obchodník, který se cenovými grafy již nějaký čas zaobírá, vám potvrdí, že nejvíce se vyplácí obchodování ve směru nastoleného  trendu. Američané říkají "Trend is your friend" (Trend je tvůj přítel) a to také doopravdy je. Stačí se chytnou trendu a nechat se vyvézt k hezkému profitu, samozřejmě opět s co možná nejnižším riskem. A proč zrovna býci a medvědi? Jednoduše proto, že býk útočí rohy směrem vzhůru a medvěd tlapou směrem dolů.

 

Spekulace na růst i pokles ceny

Hlavní výhoda obchodování komodit oproti obchodování s akciemi spočívá ve značně větším potenciálu zisku ku předem stanovenému risku. Tento poměr je v případě futures tradingu nesrovnatelně větší, než-li v případě obchodování akcií. Mimo jiné je další nespornou výhodou obchodování s komoditami fakt, že můžeme spekulovat nejen na růst cen komodit, ale také na jejich pokles.

LONG (dlouhá pozice)

Long nebo-li dlouhá pozice znamená, že spekulujeme na růst ceny komodity, čili nakoupíme nyní a prodáme později, až uznáme za vhodné . Když nakupujeme, jedná se BUY příkaz.

Níže vidíte ukázku obchodu, kdy jsme spekulovali na růst ceny, tudíž jsme komoditu nejdříve nakoupili, abychom za čas daný futures kontrakt prodali s patřičným ziskem. Formace Double Bottom se vyplatila a my jsme pozici uzavřeli (prodali) s profitem 405$ za cca 50 minut.

 

SHORT (krátká pozice)

Short nebo-li krátká pozice znamená přesný opak a to, že spekulujeme na pokles ceny, čili nejprve danou komoditu prodáme a až pak ji zpětně nakoupíme. Když prodáváme, jedná se o SELL příkaz.

Na obrázku vidíte zmiňovanou short pozici, resp. nejdříve jsme futures kontrakt prodali a při zpětném nákupu jsme inkasovali zisk.

 

 

Domnívám se, že tyto základní věci pochopil naprosto každý, přesto apeluji na jednu nadmíru důležitou věc a to, ať si zapamatujete, že identifikace aktuálního trendu je v tradingu jednou z nejdůležitějších věcí.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik