6. Double Top / Double Bottom

Účelem minulých článků v sekci Price Action bylo objasnit vám naprosto základní zákonitosti grafů, které by měl každý obchodník bezpodmínečně ovládat. Byl bych rád, abyste měli neustále na paměti, že nelze vstupovat do trhu zcela automaticky na základě určitého patternu, kdykoliv se objeví. Než vstoupíte do trhu na základě vámi vybrané cenové formace, musíte mít dobrý přehled o tom, co se momentálně na grafech děje, resp. vzít do úvahy trend, jeho swingové pohyby a S/R úrovně v blízkosti vstupní formace.

Nyní si pojďme představit hlavní cenové formace, nebo-li cenové patterny, které se na grafech objevují již desítky let a na základě kterých si mnoho úspěšných traderů po celém světě vybudovalo své úspěšné obchodní systémy.

Vybudování profitabilního obchodního systému na základě určité cenové formace bude nyní i vašim úkolem, proto si prostudujte informace o těchto formacích a pak si vyberte tu, která se vám zamlouvá nejvíce. Dnes začneme nejznámějším cenovým patternem Double Top / Double Bottom (dvojitý vrchol / dvojité dno).

Double Top / Double Bottom (DT/DB) je cenovou formací vesměs obchodovanou proti směru trendu, nicméně ji s úspěchem můžeme obchodovat i ve směru nastoleného trendu.

 

Double Top / Double Bottom obchodované proti směru trendu

Pattern Double Top obchodovaný protisměru trendu vychází z předpokladu, že trh vytvoří své high (bod č. 1), poté následuje korekce (bod č. 2) a následně se trh pokusí opět překonat minulé high (bod č. 1), přičemž když trh dosáhne této hodnoty, nezvládne ji překonat a cena opět zamíří směrem, kde se utvořila korekce, kterou již ale překoná a trh putuje dál opačným směrem. V případě Double Bottom je situace stejná, pouze v opačném směru, kdy spekulujeme nikoliv na pohyb short, ale long.

Nutno dodat, že základním předpokladem úspěšného obchodování patternu DT/DB, kdy spekulujeme na otočení nastoleného trendu, je vytvoření cenové formace v takové oblasti trendu, kde vidíme, že daný trend již ztrácí na své síle.

Můžeme se řídit například utvořením formace mimo TL určující trend nebo utvořením formace v oblasti, kde se pomalu začínají snižovat high a low swingů, což jak víte, je dobrým signálem pro potenciální otočení trendu.

Ukázka níže nám zachycuje situaci, kdy trh doslova raketově stoupal. (Situace před bodem č. 1). Vezměte do úvahy, že když trh prudce stoupá či klesá, nutně dříve či později dojde ke zpětnému pohybu. Vidíme, že cena vystoupala ke svému high (bod č. 1), utvořila korekci (bod č. 2) a poté se pokusila překonat předcházející high (bod č. 3). Jak si můžete všimnou obě high jsou na stejné úrovni, což je charakteristickým znakem formace Double Top. Jakmile se objevila první reversní (červená) svíce od bodu č. 3, vstoupili jsme na jejím close do short pozice, přičemž SL jsme umístili jeden tick nad high formace. Stop-Loss umisťujeme vždy těsně nad tuto formaci, jelikož kdyby cena na tuto úroveň dosáhla a putovala dál daným směrem, byla by již formace neplatná a tudíž by nemělo smysl v pozici nadále setrvávat. Můžeme volit různé způsoby výstup z patternu. Na ukázce jsme zvolili výstup na low daného dne, což nám zajistilo zisk 165$ na jeden kontrakt (při obchodování 50-ti kontraktů by zisk přesáhl 100 000Kč), přičemž SL byl pouhých 25$. RRR bylo v krásném poměru 1:15, čili kdyby náš obchodní systém bral v potaz tento druh výstupu s tak značným RRR, stačilo by nám, aby pouze 6% našich obchodů bylo ziskových k tomu, abychom konzistentně dosahovali zisku.

Na druhé ukázce již vidíme situaci přesně opačnou a to Double Bottom obchodované proti směru trendu. Všimněte si, že byl nastolený jasný Down trend. Trh vytvořil své low (bod č. 1), korekci (bod č. 2) a následně se neúspěšně pokusil atakovat minulé low (bod č. 3). Nyní vyčkáváme na první reversní (zelenou) svíci, u které vstoupíme do long pozice na jejím close. SL opět umístíme do logické zóny, tentokrát jeden tick pod daná low. Při pohledu na graf vidíme výraznou S/R oblast (černá vodorovná čára), na kterou trh často narážel, čímž se stala určitým „magnetem“. Na základě tohoto faktu a spekulace, že trh opět této úrovně dosáhne, umístíme PT na tuto hranici. Kdybychom tak učinili, vystoupili bychom se ziskem 340$ při risku 40$, což nám nabízí RRR 1:8,5.

Jak vidíte, značných zisků můžeme dosáhnout, i kdybychom měsíčně realizovali pouze hrstku obchodů. Proto znovu apeluji na to, ať se při stavbě obchodního systému nesnažíte za každou cenu mít maximum obchodů za den. Můžete mít pouze 1 obchod denně či dokonce 2-3 obchody týdně na to, abyste byli vysoce profitabilními obchodníky. Kdybyste například za týden měli pouze dva podobné obchody, jak jsou na ukázkách, a obchodovali je s 50-ti kontrakty, vydělávali byste měsíčně přes 1 500 000Kč, což si myslím, že není vůbec špatné.

Double Top / Double Bottom obchodované ve směru trendu

Pokud nahlédnete do knih, internetových blogů a diskuzí, setkáte se většinou pouze s jedinou charakteristikou patternu DT/DB a to tou, kterou jsme si vysvětlili nyní. Termín trendové DT/DB nenaleznete prakticky nikde, jelikož je to spíše slangové označení jakým označuji já a pár členů naší skupiny taková DT/DB vyhledávaná a následně obchodovaná ve směru hlavního trendu.

Troufám si tvrdit, že formace Double Top / Double Bottom obchodovaná ve směru trendu nám nabízí o poznání větší úspěšnost, než DT/DB obchodovaná proti směru trendu. Z toho důvodu bych především začínající traderům doporučil obchodování těchto formací ve směru hlavního, aktuální trendu.

Pokud chceme obchodovat DT/DB ve směru trendu, pak je logicky musíme vyhledávat POUZE v situacích, kdy je jasně nastolený trend. Na ukázce vidíme zcela jasný Down trend, který nám určuje červená trendová linka. Zároveň si povšimněte neustále se snižujících high a low swingů. Když se na tuto situaci na grafu podíváte, měli byste již cítit, že se jedná skutečně o jasný a čistý Down trend s absolutně žádným náznakem otočení trendu a právě v této chvíli vyhledáváme trendové Double Top. Jak vidíte, jedno trendové DT se utvořilo. Vstupní příkaz umisťujeme stejně jako u protitrendového DT/DB a to na close reversního baru. SL umísťujeme i zde tick nad high formace.

Trendové Double Bottom je pochopitelně stejné, pouze v opačném směru.

Po přečtení následujícího článku o patternu RoleReversal zjistíte, že se jedná o velice podobnou formaci. Sice nedoporučuji obchodování dvou a více patternů najednou, nicméně trendové DT/DB a RR vycházejí více méně ze stejného základu, z toho důvodu si myslím, že obchodování těchto dvou patternů zároveň není špatnou volbou.

Dnes jsme si objasnili naprosto nejznámější pattern Price Action. Vysvětlili jsme si, že ač formaci většina obchodníků využívá jakožto nástroj pro vstup do pozice s předpokladem otočení trendu, můžeme samotnou formaci s úspěchem využít pro obchodování ve směru trendu. Ať se rozhodnete pro tu či onu možnost, znovu podotýkám, že není možné vstupovat do patternu zcela automaticky, když se utvoří. Je zapotřebí zapracovat na vhodných filtrech pro vstup do formace, které nám zajistí, abychom vstupovali do formace pouze v případě, když máme velkou pravděpodobnost, že obchod bude zakončen ziskem a budeme tak uchránění od ztrátových obchodů. Tento fakt se vztahuje ke všem patternům, které si v článcích objasníme.

Nyní vám doporučuji, abyste si pročetli všechny články o patternech, které zde zmiňuji a zkusili si je následně zobrazit. Až si budete jistí jaký pattern chcete obchodovat, můžete přistoupit k článkům „Příprava na živé obchodování“, kde si v několika bodech objasníme, jak bychom měli budovat obchodní strategii na základě určitého cenového patternu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik