5. Pivoty

Minulý článek pojednával o důležitosti, ne-li nezbytnosti využívat při obchodování S/R úrovně. Názorně jsme si ukázali, že hlavní S/R oblasti jsou snáze čitelnější, když se zaměříme na vyšší TF. Kromě S/R úrovní na vyšším TF a hodnot OHLC minulého dne můžeme pro své obchodování volit ještě jeden druh S/R oblastí a tím jsou tzv. Pivoty.

Byl jsem rozhodnut, že nebudu psát článek o pivotech, jelikož je pro své obchodování nevyužívám, nicméně po konzultaci s pár členy jsme se dostali do sporu, jelikož oni považují pivoty za nutnou součást jejich obchodního stylu. Z toho důvodu jsem usoudil, že by přece jen bylo vhodné si o pivotech říct pár slov. Pojďme si tedy o nich něco říci.

Pivoty jsou S/R úrovně počítající s hodnotami minulého obchodního dne. Tyto hodnoty jsou určeny přesně na základě matematického výpočtu.

Nejdůležitější je hlavní pivot, označovaný „PP“. Jedná se o S/R úroveň, která vyjadřuje průměrnou hodnotu minulého dne. (high + low + close)/3.

Jak vidíte na obrázku níže, cena se v jednom obchodním dni skutečně neustále pohybovala v okolí hlavního pivotu, tedy průměrné hodnoty minulého dne.

Kromě hlavního pivotu (PP) zohledňují obchodníci i další pivoty a to R1, R2 a R3, což jsou 3 úrovně resistencí, kdy R1 je nejblíže k PP a R3 nejdále od PP. Na stejném principu fungují dále pivoty S1,S2 a S3, které jsou, jak již patrně tušíte, úrovně supportů.

Existují různé způsoby výpočtů hodnot R1-R3 a S1-S3, nebudu vás však tím zatěžovat, jelikož ten hlavní způsob je naprogramován ve SierraChart, tudíž pokud si chcete na grafu zobrazit pivoty, postačí když ve Studies (F6) přidáte „Pivot Points Daily“ a jednotlivé úrovně se vám automaticky zobrazí.

Níže vidíte graf trhu NQ, který se pohyboval v range mezi PP a R3, kdy se u hodnot R1 a R2 poměrně dost pozastavoval.

 

Na druhém obrázku můžete pro změnu vidět, jak se cena hezky odrážela od pivotu S3.

Aktuální dění zohledňuje dění minulé

Přestože pivoty ve svém obchodování nezohledňuji, nelze jim upřít, že jsou užitečným nástrojem nejen pro intradenní obchodování. Jsou užitečným nástrojem právě z toho důvodu, že vycházejí z hodnot minulého obchodního dne, které, jak jsme si již pověděli, mají velký vliv na aktuální dění na trhu. Pivoty s tímto faktem počítají, a proto pokud je do svého obchodního systému zahrnete, určitě neuděláte špatně.

Pivoty jsou účinným nástrojem, díky kterému si opět můžeme malinko vylepšit náš obchodní systém například tím, že si určíme pravidlo nevstupovat do obchodu, když je kousek za vstupem ten či onen pivot nebo tím, že budeme umisťovat PT do těsné blízkosti pivotů.

Obecně by se dalo říci, že hlavní pivot (PP) je důležitější, než-li pivoty ostatní.

Ostatní pivoty (R1-R3 a S1-S3) jsou určitě účinnými nástroji, nicméně víte, že nemám rád škatulkování trhu, kde A+B=C. Z toho důvodu, bych vám doporučil, ať si pivoty zkusíte zobrazit, podíváte se, zda-li by vám mohly vylepšit váš obchodní systém, ale opět apeluji na to, ať se zaměříte převážně na důležité S/R, které trh utvořil v minulém dni či dnech minulých, jelikož bez správné analýzy struktury trhu v těchto dnech, nemůžete zcela dobře pochopit to, co se aktuálně na grafech děje.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik