5. Návod na SierraChart: 1

Když máte do programu stažená historická data obchodovaných komodit, je nejvyšší čas povědět si, jak s programem SierraChart správně pracovat.

 

Zvolení časového pásma

Aby se nám data správně zobrazovala, resp. abychom synchronizovali čas na datech s naším v České republice, je zapotřebí nastavit naše časové pásmo.

1) V hlavní liště klikneme na Global Settings a následně na Data/Trade Service Settings.

Měli byste pak před sebou mít takovéto okno:

 

2) Nyní si v kolonce Time Zone nastavíme naše pásmo. Volíme Brusells (+1CET).

 

Zobrazení historického grafu příslušné komodity

Teď přijde na řadu zobrazení grafu komodity, kterou jsme si vybrali.

1) V horní liště klikneme na tlačítko IC a vybereme si komoditu s příslušným kontraktním měsícem. Chceme-li například testovat pattern na trhu NQ, zobrazíme si první kontraktní měsíc, který je k dispozici a to NQM0, který se začal obchodovat v půli března 2010.

 

Vzhledem k velkému datovému objemu chvíli trvá, než se graf načte. Po chvilce byste již před sebou měli mít zobrazený graf v takové podobě, jak je na obrázku.

 

Nastavení historie kontraktního měsíce

Nyní si musíme nastavit pár základních věcí, aby se nám graf zobrazoval tak, jak si přejeme.

1) V horní liště klikneme na Chart a následně na Chart Settings.

 

Poté se nám zobrazí toto okno:

 

2) Vážně netuším, proč má Sierra automaticky přednastaveno, že se zobrazí pouze 30 obchodních dní, když se jeden kontraktní měsíc obchoduje několik měsíců. Musíme si tedy tuto věc upravit sami. V kolonce Days To Display/Load změňte přednastavenou hodnotu z 30 na vyšší číslo, například 1000.

 

Nastavení Time Frame

Po nastavení datové historie musíme nastavit v jakém TF chceme, aby se graf zobrazoval. Toto nastavujeme v kolonce Bar period.

Pokud chcete mít zobrazen klasický časový graf, tak nechejte nastavenu kolonku Days-Mins-Secs. Kolonka níže, která je přednastavena na hodnoty 0-1-0 zajišťuje zobrazení grafu na 1 minutovém TF. První číslo znamená den (když zadáte 1-0-0 zobrazí se vám denní graf), druhé číslo značí minuty (když zadáte např. 0-5-0 zobrazí se graf na 5 min TF) a poslední číslo značí vteřiny.

Jestliže chcete obchodovat na alternativních Time Frame, máte na výběr Volume Per Bar pro zobrazení Volume grafů a Range In Ticks v případě Range Bar grafů. 

 

Nastavení typu grafu

Poslední věcí, kterou je třeba doladit, je nastavení způsobu zobrazení grafu. V kolonce Graph Type si můžete nastavit několik způsobů zobrazení. Nejčastěji užívanými pro svou přehlednost jsou Candlestick Bars a OHLC Bars.

 

Když máte vše nastaveno, klikněte na tlačítko Apply a pak OK. Graf se vám následně změní do nastavené podoby.

 

Uložení nastavení programu

Poté, co jste provedli změny nastavení, je třeba si tato nastavení uložit, ať je příště nemusíte dělat znovu. V kolonce File klikněte na Save as .., soubor si nějak nazvěte a uložte.

 

Nastavení, které si ukládáte je tzv. chartbook. Postupně jak budete obchodní systém testovat, resp. zakreslovat si do něj trendové čáry, S/R a podobně, tak si chartbook vždy uložíte a když si jej po pár dnech znovu otevřete, zobrazí se vám ve stejném nastavení v jakém jste jej nechali, tedy i se zaznačenými čárami. Chartbooky nikdy nemazejte a raději si je třeba jednou měsíčně zálohujte.

 

Příště si povíme pár slov o tom, jak se v grafu správně orientovat.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik