5. Jak si v grafu spočítat kolik jsme vydělali?

Jako každý stát má svou vlastní měnu, tak i každá komodita má své vlastní hodnoty, podle který se počítá zisk či ztráta.

 

Nejmenší pohyb na trhu se nazývá TICK. Nadhodnotou ticku je BOD. Kolik ticků je obsaženo v 1 bodě není bohužel u všech trhů stejné. Pomůže vám níže uvedená tabulka, kde jsou uvedeny hodnoty pro E-mini trhy a nejobchodovanější komodity.

 

Můžete zde například vidět, že trh E-mini Nasdaq 100, označovaný zkratkou NQ, má hodnotu ticku 5$, či-li když se trh pohne o 1 nejmenší dílek, pohne se cena o 5$. Jakmile se trh pohne o 4 ticky (20$) značí to 1 bod. V případě trhu NQ je 1tick ku bodu v poměru 1/4.

Máme například bar (bar = 1 úsečka na grafu), který zakončí na hodnotě 1220,25, následující bar zakončí na hodnotě 1220,75. Rozdíl je 2 ticky, čili 10$. 10-tý bar zakončí na hodnotě 1226,75 čili o 26 ticků výše, což je 6 bodů (120$) + 2 ticky (10$), dohromady 130$. Mimochodem rozpětí ve výši 130$ (cca 2 340Kč) zvládne trh E-mini Nasdaq 100 v hlavních obchodních hodinách (15:30-22:15) udělat běžně i za 10 minut. Jak tedy vidíte, příležitostí vydělat na E-mini trzích je opravdu více, než dost.

Ze začátku se vám toto počítání bude možná zdát komplikované, ale jelikož budete obchodovat pouze pár komodit, výpočet budete časem provádět zcela automaticky i bez pomocí kalkulačky.

Pro lepší názornost si výpočet ukážeme na příkladu. Na grafu níže je zobrazena odpolední seance trhu E-mini Nasdaq 100. Jak vidíte, vstoupili jsme do trhu na základě oblíbené formace Double Top (DT, dvojitý vrchol). Jelikož jsme spekulovali na pokles ceny, vstoupili jsme na prvním červeném baru, který zakončil na hodnotě 2269,75. Trh se vydal námi předpokládaným směrem a my jsme se rozhodli vystoupit na hodnotě 2259,00. (Ve futures tradingu lze spekulovat i na pokles ceny).  Abychom zjistili zisk či ztrátu, postačí od sebe dané hodnoty odečíst a vynásobit je hodnotou jednoho bodu.

 

Výpočet zisku / ztráty:

2269,75 – 2259,00 = 10,75 bodů (1 bod = 20$)

10,75 x 20$ = 215$

Stačí od vstupní hodnoty odečíst hodnotu výstupní a výsledek vynásobit dollarovou hodnotou jednoho bodu. Pokud bychom spekulovali na růst ceny, je postup stejný, pouze od výstupní hodnoty odečteme hodnotu vstupu.

V tabulce níže naleznete bodové hodnoty všech obchodovaných komodit. Doporučuji, abyste si tabulku vytiskli a měli ji při ruce.

 

V dnešním článku jste se naučili jak si vypočítat případný zisk či ztrátu. Jedná se o docela suchou teorii, proto se v příštím článku zaměříme na něco záživnějšího a to na charakteristiku cenového grafu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik