44. Indikátory

Každému, kdo se chce věnovat intradennímu obchodování na profesionální úrovni, vřele doporučuji, aby si nakoupil všemožnou literaturu o Price Action, díky které získá další podnětné informace ohledně grafů a jejich zákonitostí. Jsem si téměř jistý, že během hledání knih, které se zaměřují na Price Action, narazíte na knihy, jejichž obsah bude pojednávat o všemožných indikátorech. Patrně se vám nějaká tato kniha dostane do ruky a možná vás indikátory zaujmou. Víte dobře, že nejen já, ale i další členové skupiny P.A.T. jsme silně proti obchodování na základě indikátorů, jelikož v podstatě ignorují hlavní zákonitosti grafů. Nehledě na tento fakt, spousta našich členů s indikátory začínala, ztratila tím spousty času i peněz, a z toho důvodu považuji za svou povinnost vylíčit vám v dnešním článku, proč se domnívám, že indikátory nejsou tou správnou volbou.

 

Lákadlo indikátorů

V jednom z úvodních článků jsme si pověděli, že indikátory jsou v podstatě pouhým matematickým vyjádřením aktuální situace na grafu. Toto matematické vyjádření je na grafu zobrazeno skrze určité čáry. Indikátorů je celá řada. Namátkou např. RSI, Stochastic, Moving Average, MACD. V programu SierraChart si jednotlivé indikátory můžete prohlédnout po stisknutí klávesy F6, čili Studies.

Nováčci v oblasti intradenního, ale i pozičního obchodování, si indikátory často doslova zamilují z toho důvodu, že místo pro vstup do trhu je velice dobře čitelné. Na obrázku níže vidíte indikátor RSI.

 

                       

 

Indikátor RSI je zobrazen v dolní částí obrázku. Obecným pravidlem je vstupovat short, když linka protne hodnotu 70, čili fialovou čáru směrem dolů a naopak do longu se má vstupovat, pokud linka protne žlutou čáru směrem nahoru.

Jak vidíte, hlavní (zelená) linka pouze odráží chování cenového grafu, který je zobrazen nad tímto indikátorem.

Nováček bývá indikátory okouzlen, jelikož přesně vidí, kdy do trhu vstoupit, a proto se indikátoru drží jako klíště. Takový obchodník již nekouká na cenový graf, ale pouze na indikátor a to je právě ona zásadní chyba, kterou jsem si například já uvědomil ve svých začátcích až za mnoho měsíců.

 

Matematické vyjádření grafů

V článcích jsem často upozorňoval na to, ať vždy a za každých okolností berete ohled na aktuální situaci na cenovém grafu. Kdybychom například vstupovali do trhu pouze na základě indikátoru RSI s tím, že bychom ignorovali zákonitosti grafů, resp. Price Action, moc bychom toho nevydělali.

Indikátory se rozmohly zároveň s rozvojem počítačů v začátcích 80-tých let. Mnoho traderů se díky nim dostalo do začarovaného kruhu, kdy hledali více méně automatický obchodní systém, který by jim vydělával peníze. Indikátory byly IN a tak mnoho obchodníků budovalo obchodní systém, kdy například podmínky pro vstup byly takové:

„Vstoupím do long pozice, když indikátor RSI překročí hranici 30, zároveň musí být trh nad indikátorem MACD, současně Stochastic musí naznačovat long a na vyšším TF musí být RSI pod hranicí 30.“

Tento přístup k obchodování je naprosto absurdní. Nemůžeme trh takto škatulkovat. Také jsem mnoho měsíců hledal nejvhodnější nastavení indikátorů, na základě nichž jsem se pokoušel vybudovat profitabilní obchodní systém. Kdyby nějaké podobné nastavení fungovalo, dávno by jej někdo naprogramoval do počítače a ten by obchodoval sám. Zatím se však toto nestalo a také nestane.

 

Ignorování situace na trhu

Pokud by se začínající trader rozhodl, že si vybuduje obchodní systém na základě indikátorů a zároveň by zcela ignoroval chování trhu, zářivá budoucnost by ho patrně nečekala. Na obrázku níže vidíte ukázku indikátoru MACD, resp. klouzavého průměru MACD. Opět je všeobecným pravidlem, že do trhu vstupujeme short, když modrá linka překročí nulovou čáru, resp. čáru, která je zobrazena oranžově. Při opačném překročení vstupujeme naopak long.

 

 

 

Kdybychom do trhu vstupovali na základě těchto pravidel, měli bychom 5 možností pro vstup. Vidíme, že místo vstupu do trhu je zcela jasně čitelné, což je velké plus pro indikátory. Jen se bohužel jedná o jediný kladný bod. Zaměřte se na místa vstupu, která jsou označena modrými obdélníky. Cítíte ty nelogické vstupy?

 

1. obchod

 

Vstup short téměř na low dne. Velký předpoklad otočení trendu. Low je tak nízko, že nevidíme žádný prostor pro pokračování trendu, tudíž nemůžeme kalkulovat s RRR.

 

2. obchod

 

Vstup long na high swingu. Holý nesmysl, jelikož bychom potřebovali doopravdy velký SL, aby nás v trhu podržel.

 

3. obchod

 

Vstup short, když jasně vidíme krásně nastolený Up trend. Velký předpoklad, že obchod nevyjde.

 

4. obchod

 

Opět vstup long na high swingu, což je nelogické.

 

5. obchod

 

Stejně absurdní situace jako v obchodě č. 3.

 

V případě vstupů do takovýchto obchodů bych si doopravdy nebyl jistý, kdy z trhu vystoupit. Dejme tomu, že bychom dali PT na RRR 1:2, čili na dvojnásobnou hodnotu SL. Na obrázku jsem zaznačil Stop-Lossy modrou čarou. Vidíte, že abychom měli Stop-Lossy logicky umístěné, musejí být hodně vzdáleny od vstupu, což je samo o sobě velmi riskantní.

Kdybychom tedy vstoupili do trhu, když nám klouzavý průměr indikátoru MACD dá signál, SL umístili do logické oblasti a výstup stanovili na dvojnásobnou úroveň SL, byly by 4 obchody ztrátové a jeden ziskový. Celkově bychom si tak nadělali ztrátu 45$. Dopadli bychom ještě dobře, jelikož obchod č. 2 se vydařil, ale to jen díky velkému štěstí.

 

 

 

Pojďme se podívat na stejný graf, avšak z pohledu Price Action. Červené linky nám označují hlavní trendy. Poté, co trh prorazil shortovou TL směrem vzhůru, se začal utvářet uptrend a my se zaměřili na vyhledávání vstupního signálu do longu. O chvíli  později se na grafu objevilo velice hezké trendové Double Bottom, které se utvořilo v prostoru udávající uptrend. Jak si dále můžete všimnout, SL umístěný jeden tick pod rameny DB je zároveň na trendové lince udávající trend, což je dle mého názoru nejlepší místo pro SL. Na vzdálenější hodnotě je vodorovnou čarou zobrazena důležitá S/R oblast minulého dne. Na toto místo můžeme posadit PT. Obchod by vyšel a my bychom získali 270$, RRR by přitom bylo nádherných 1:7,4.

Ještě jednou se podívejte na první obrázek, kde je znázorněn cenový graf a indikátor. Už vidíte ty nelogické vstupy?

 

Proč jsem dal kdysi přednost indikátorům před Price Action

Když jsem s intradenním obchodováním začínal, zvolil jsem si indikátory z toho důvodu, že udávají, jak jsem již zmínil, přesné místo, kde do trhu vstoupit. (Např. křížení čar). U Price Action je problém ten, že např. u patternu Double Top / Double Bottom občas nevíme, zda se jedná o platný signál pro vstup či ne. Právě z toho důvodu je v případě Price Action nutné, abychom si stanovili přesné podmínky pro vstup tak, jak bylo vysvětleno v nedávném článku. Když si tato pravidla vytvoříte, budete mít stejně jasný vstup jako v případě indikátorů. Systém P.A.T. má například zcela logické vstupy s hezkou úspěšností, vysokým RRR a zároveň jsou vstupy zcela jasně čitelné. Pokud tedy v nějaké knize narazíte na názor, že Price Action se dá s úspěchem obchodovat pouze na základě citu pro trhy, věřte, že dotyčný „pisálek“ Price Action neobchodoval patrně nikdy.

 

Kombinace Price Action a indikátorů

Teoreticky se dá obchodovat na základě indikátorů, když zapojíte prvky Price Action, nicméně v tomto případě byste si za čas uvědomili, že samotné indikátory pro své úspěšné obchodování v podstatě nepotřebujete.

Indikátory nám občas dávají signál long, když je dle Price Action jasně nastolený downtrend nebo short, když je nastolený uptrend. Tyto obchody bychom si díky Price Action zvládli odfiltrovat. Moc bychom si však nepolepšili, jelikož by nám zůstaly obchody, kdy dostaneme vstupní signál správným směrem, ale až ve chvíli, kdy je trend již téměř u konce.

Z článku byla patrně cítit lehká averze vůči obchodování s indikátory. Netvrdím, že na základě indikátorů by se nedalo vydělávat. V obchodování na burze fungují různé principy. Ze své vlastní zkušenosti a zkušenosti intradenních obchodníků, které znám, však vím, že indikátory jsou zrádné. Lehce si je oblíbíme, začneme na základě nich stavět obchodní systém, přestaneme pozorovat, co dělá cenový graf a pouze hledáme nejvhodnější nastavení indikátorů. Měsíce práce, které přišly v niveč, takový je příběh můj a drtivé většiny našich členů. Proto bych byl rád, abyste si dnešní článek vzali srdci. Patrně se na indikátory mrknete. Jestli u nich zůstanete záleží samozřejmě čistě na vás. Já pochopitelně nikoho do ničeho nenutím, jen jsem vám chtěl předat zkušenost, kterou s indikátory mám.

 

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik