40. Důležité ukazatele Money-Managementu

Obchodní systém, který budete budovat nebo v lepším případě již budujete, musí brát ohled na aktuální situaci na trhu, resp. vstupy, řízení pozice a následně výstupy z trhu musí být logické a zcela v souladu se zákonitostmi grafů tedy Price Action.

Každá obchodní strategie musí brát ohled na zákonitosti grafů, ale zároveň musí být postavena tak, aby splňovala striktní pravidla Money-Managementu (MM). Ne každý obchod zakončíme se ziskem. Vy však již dobře víte, že ztrátové obchody zkrátka k úspěšnému tradingu patří a že s vhodně postaveným Money-Managementem zvládneme být navýsost profitabilními obchodníky, i když třeba bude mít naše strategie pouze 30-ti procentní úspěšnost či ještě nižší.

Money-Management má pouze jediný účel a to zajistit nám určitou kontrolu nad obchodováním.

Pojďme si nyní objasnit jaké ukazatele Money-Managementu bychom měli převážně sledovat, abychom měli trhy „pod kontrolou“ a vytvořili si tak statistickou výhodu, která bude hrát ve prospěch našeho trading účtu.

 

Win Ratio

Win Ratio, nebo-li procentuální vyjádření úspěšných obchodů, je naprosto základním ukazatelem MM obchodní strategie. Během budování obchodní strategie mějte neustále na zřeteli, kolik procent vašich obchodů je zakončeno se ziskem. Procento ziskových obchodů můžete pozvednout například vhodnějšími vstupy do obchodu nebo filtrací ztrátových obchodů. Toto nakousneme v jednom článku z „Příprava na živé obchodování“.

 

RRR

RRR (Risk Reward Ratio), nebo-li poměr risku ku potenciálu zisku, je dle mého názoru nejdůležitějším ukazatelem MM právě kvůli tom, že nám zvládne zajistit, aby tradingu účet raketovým tempem narůstal, i když bude většina našich obchodů ztrátová.

 

Obchodník má například vybudovaný obchodní systém založený na patternu RR. Během backtestu si zcela jasně specifikoval vstup, SL a výstup z trhu, který mu při úspěšnosti 40% a průměrném RRR 1:2,5 zajišťuje průměrný měsíční zisk 1750$ na jeden kontrakt. Klasický obchod by mohl vypadat následovně.

 

Na ukázce výše vidíme trh NQ. Modrá čára spojující high nám ukazuje downtrend. Je patrné, že zhruba po 18-té hodině se downtrend změnil na uptrend, bylo tedy vhodné vyhledávat obchody na stranu long.

Když nakloníte hlavu tak, abyste viděli modrou TL ve vodorovné úrovni, všimnete si, že se zde utvořil pattern RR, resp. high minulých swingů se stala S/R oblastí. Navíc zde vidíme krásně nastolený uptrend mihotající se v trendovém kanále. Na základě těchto skutečností do trhu vstoupíme na hodnotě 2323,25 a SL posadíme za S/R tedy za modrou linku na hodnotu 2322,50. Spočítáme si, že SL je tři ticky, čili 15$. PT umístíme na minulé high - 2325,00. PT je tedy na hodnotě sedm ticků. RRR je v poměru 1: 2,33.

Obchodníkovi se však nepozdává, že RRR je poměrně nízké, proto začne během backtestu přemýšlet nad lepšími výstupy z trhu, které zajistí lepší RRR. Trader kouká na své obchody, které má zapsané v obchodním deníku a povšimne si, že trh velice často doputuje až k H/L minulého dne. Znovu si tedy zobrazí grafy svých obchodů a spočítá si, jak by na tom byl, kdyby vystupoval ne na PT minulého high/low swingu, ale právě na H/L minulého dne.

 

Obrázek výše zachycuje minulý obchod. Vstupní příkaz i SL jsme umístili na stejné místo, PT jsme však umístili na H/L minulého dne. Jak vidíte, při stejném risku 15$ jsme mohli potenciální zisk zvýšit z 35$ na 75$. RRR se nám přitom zvýšilo z 1,2,33 na 1:5.

Při RRR 1:2,33 je nutné, aby 30% našich obchodů bylo ziskových. Při RRR 1:5 nám nutnost úspěšných obchodů poklesne na 16,66%.

Obchodník například mohl zjistit, že mu s touto úpravou výstupů bude strategie nadělovat měsíčně o 600$ (10 800Kč) na jeden kontrakt více, přestože mu úspěšnost poklesla o 10%.

Pokud by obchodník tento systém obchodoval s 50-ti kontrakty. Měsíčně by díky této úpravě měl o 540 000Kč více.

Průměrné hodnoty systému P.A.T. jsou: Win Ratio 72%, RRR 1: 3,5. Díky vysokému RRR si jsem dobře vědomý faktu, že trading účet bude narůstat, i kdybych měl úspěšnost jen 22%. Toto vědomí zapříčiňuje, že se během obchodování cítím jistější, nebojím se vstupovat do obchodů a celkově je mé obchodování relativně poklidné. Proto doporučuji i vám, abyste se během backtestu snažili, ať má váš obchodní systém RRR minimálně 1:2.

Hodnoty RRR a Win Ratio si snadno spočtete v obchodním deníku, který doporučuji vést v MS Excel.

Kromě Win Ratio a RRR si počítejte také průměrný zisk na obchod a průměrnou ztrátu na obchod. Na základě těchto hodnot si spočítáte ziskovost vašeho obchodního systému.

Dejme tomu, že Win Ratio vašeho systému bude 50%, RRR 1:2, průměrná ztráta 25$ a průměrný zisk 50$. Výpočet ziskovosti bude následující:

 

Prům. zisk na obchod x počet zisk. obchodů – Prům. ztráta x počet ztrát. obchodů

 

50$ x 50 – 25$ x 50

 

2 500$ - 1 250$

 

Zisk 1 250$

 

Takto si snadno spočtete, že v případě 100 uskutečněných obchodů budete mít zisk 1 250$/1 kontrakt.

Úspěšný trending je z poměrně velké části založen právě na Money-Managementu. Byl bych rád, abyste si z tohoto článku odnesli dvě věci a to, že se musíte snažit zvyšovat Win Ratio obchodní strategie, což zajistíte mimo jiné volbou lepších vstupů do trhu a stejně tak se musíte snažit vylepšovat RRR. RRR vylepšujeme především, jak jsme si názorně ukázali, vhodnějšími výstupy z trhu.

 

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik