4. S/R úrovně

V jednom z úvodních článků jsme si pověděli, že Support a Resistance jsou oblastmi na grafech, u kterých můžeme předpokládat otočení trendu.

Již víte, že Supporty a Resistance jsou určité cenové hladiny, na kterých má cena tendenci se „pozastavovat“, resp. vzdoruje dalšímu růstu či poklesu, přičemž Support je nejnižší hladinou, kterou jsou obchodníci ochotni akceptovat pro prodej a naopak Resistance je nejvyšší hladinou akceptovatelnou obchodníky pro nákup.

Nutno podotknout, že S/R oblasti stejně jako swingy se objevovaly na grafech již v samotných počátcích obchodování mnoho let předtím, než se na světě objevily počítače. I tehdy si obchodníci začali všímat faktu, že aktuální cenový vývoj poměrně značně zohledňuje důležité cenové hladiny, na kterých se trh nacházel v minulé době. Důležitost S/R úrovní si tradeři uvědomovali již dříve, jsou tedy léty ověřené, tudíž bychom na ně při obchodování neměli zapomínat ani my.

 

S/R na vyšším TF

Pro nás jakožto intradenní obchodníky Price Action je předpokladem úspěchu správné pochopení samotné struktury grafu. Zjednodušeně řečeno, nemůžeme při obchodování pozorovat pouze pár předcházejících svíček. Je zapotřebí, abychom měli stále před očima celkovou strukturu daného trhu. Pro názornost přejděme k obrázku níže.

Na grafu je zobrazen trh NQ na 30-ti minutovém TF. Trendovou linkou jsme si označili místa, jejichž minimálně 2 high či low byla na stejné úrovni a trendovou linku protáhli. Když jsme tak učinili, mohli jsme názorně vidět, že s těmito oblastmi, resp. S/R úrovněmi, měla cena následující dny docela značný problém. Červené rámečky nám značí místa, na kterých se cena na daných S/R úrovních skutečně pozastavila a velice často otočila do opačného trendu.

Vřele vám tedy doporučuji, ať si předtím, než začnete daný den obchodovat, nastavíte v programu na zobrazování grafů vyšší TF a zakreslíte si důležité S/R. Poté, když přejdete zpátky na svůj hlavní TF, budete jasně vidět místa, na která si máte dávat pozor. Když vám například obchodní systém dá signál ke vstupu, avšak vy budete jasně vidět, že například dva body za vstupem je silná S/R, neměli byste do obchodu vstupovat. Další pravidlo vašeho obchodního systému tedy může znít: „Nevstupovat do obchodu, když je před Profit Targetem důležitá S/R oblast“.

 

Druhy S/R oblastí

Existuje několik druhů S/R oblastí. Nedá se přesně určit, zda ta či ona S/R je důležitější, všeobecně však platí, že S/R na vyšším TF jsou důležitější, než S/R na nižším TF. Někteří obchodníci si značí S/R oblasti výhradně na vyšším TF, jiní volí určování S/R v premarketu daného obchodního dne, další volí určení S/R přímo v onen obchodní den nebo den předcházející. Jednou z dalších možností jsou například pivoty, které si objasníme příště. Každý obchodník si tedy značí to, co je podle něj důležité a názory na důležitosti těch či oněch S/R úrovní se značně liší. Přestože jsou názory na S/R odlišné, drtivá většina intradenních obchodníků při svém obchodování bere v potaz hodnoty minulého dne. Někteří si značí pouze hodnoty high a low minulého dne, pro mě jsou ale důležité i hodnoty open a close.

Kromě určování S/R na vyšším TF bych vám doporučil značit si do grafu hodnoty open, high, low a close minulého dne, jelikož se jedná o silné S/R oblasti, které bychom v žádném případě neměli podceňovat.

Silnými S/R úrovněmi jsou především hodnoty high a low minulého dne, jelikož se cena často pohybuje v range (rozpětí) minulého dne a k danému high či low obvykle doputuje, pokud není na denních grafech nastolen výrazný trend. Když tedy dostaneme signál ke vstupu do obchodu a vidíme, že se trh zrovna nachází v range minulého dne a zároveň není v bezprostřední blízkosti high a low minulého dne, pak víme, že máme velkou pravděpodobnost dosažení našeho Profit Targetu.

Samozřejmě není pravidlem, že cena daný den atakuje high a low minulého dne, nicméně je pravda, že tyto hodnoty by se daly považovat za určité „magnety“, které si poměrně často k sobě cenu přitáhnou.

Schválně se podívejte na denní graf (1 svíčka = 1 den) trhu NQ.  Vidíte jak se cena velice často pohybuje v range minulého dne? Uprostřed červené elipsy vidíme cenový vývoj jednoho dne. Když se podíváme na předcházející svíčku a zaměříme se na její high a low, vidíme, že se cena následující den pohybovala v range onoho dne a také otestovala jeho high. Když si projdete všechny svíčky, zjistíte, že toto se stává velice často.

 

Příklad využití S/R oblastí

Jak jsme si řekli, určení S/R oblastí a následná podmínka obchodního systému nevstupovat do obchodu, když je v blízkosti některá z nich, nám dokáže snížit procento ztrátových obchodů a zajistit tak lepší výsledky obchodního systému. S/R oblasti však také můžeme využívat jakožto body pro naše Profit Targety. Pojďme se podívat na ukázku.

Řekněme, že si ze všeho nejdříve zobrazíme trh na vyšším TF, například velmi často používaný TF 30 minut a následně si zaznačíme S/R oblasti nedávných dní. 

Na obrázku vidíte, že jsme si zakreslili celkem 5 oblastí, u kterých se dá v následujících dnech očekávat, že se na ně cena došplhá. Samozřejmě není to dogma. Cena může například dále pokračovat v Up trendu a daných S/R tak pochopitelně nedosáhne, změní-li se však trend a cena se vrátí do range minulých dní, je opravdu velký předpoklad, že se cena bude pohybovat na těchto úrovních.

Cena skutečně poklesla a o dva dny později dorazila k druhé nejnižší S/R na hodnotě 1813,00. Obrázek níže již zachycuje aktuální dění trhu na TF 1 minuta. Jasně vidíme, že cena danou S/R překročila, ale pouze proto, aby se od ní záhy odvrátila a zamířila si to do protitrendu, čehož bychom měli využít. Červená linka nám znázorňuje nově nastolený Up trend, high a low swingů jsou stále vyšší a navíc se trh pohybuje v range minulého dne, tudíž můžeme spekulovat, že trh dorazí k nejbližší S/R, kterou jsme si zakreslili o pár dní dříve. Černý rámeček označuje trendové DB. Zde bychom například mohli do Up trendu nastoupit, SL logicky umístit pár ticků pod S/R (SL 30$) a PT umístit opět pár ticků před onu nejbližší S/R oblast. V tomto případě se sice jedná o nejblíže zakreslenou S/R oblast, nicméně je poměrně vzdálená (14 bodů), proto by bylo moudré používat například TSL po TL. Trh nakonec k před pár dny zaznačené S/R dorazil a nadělil nám zisk 280$ na 1 kontrakt při RRR 1:9,33.

Jak tedy na ukázce vidíte, i takto můžeme S/R s úspěchem využívat, nicméně umisťování PT do S/R oblastí je již záležitostí pro poměrně zkušenější obchodníky. Vám jakožto začínajícím traderům bych především kladl na srdce, ať se naučíte S/R oblasti správně vyhledávat a především je pak brát v potaz při vstupování do obchodů.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik