38. Stop-Loss: Shrnutí

Domnívám se, že z minulých článků již většina z vás dobře pochopila klíčovou úlohu Stop-Lossu. Nicméně jelikož se jedná o naprosto nezbytnou věc, kterou bychom měli mít v malíčku, jestliže se chceme stát profitabilními tradery, dovolil bych si v dnešním článku ještě jednou shrnout základní informace o Stop-Lossu.

 

Účel Stop-Lossu

Stop-Loss (SL) je výstupním příkazem v případě, když se cena nevyvíjí námi předpokládaným směrem a my díky němu utržíme pouze malou ztrátu. Kdybychom obchodovali bez záchranného SL, mohli bychom v jistých situacích čelit doslova obří ztrátě.

Stop-Loss zadáváme vždy a za každých okolností zároveň se vstupním příkazem. Jak zadávat vstupní příkaz a SL jsme si názorně ukázali v minulém článku.

Na světě patrně neexistuje úspěšný trader, který by obchodoval bez Stop-Lossu, proto byste bez SL neměli obchodovat ani vy.

 

Snaha mít co nejnižší Stop-Loss

Jedním z hlavních pilířů úspěšné obchodní strategie je, aby byl SL umístěn v co možná nejmenší vzdálenosti od vstupu. Tím si zajistíme, že v případě ztrátového obchodu utrpí náš trading účet pouze malou ztrátu.

Na obrázku níže vidíte ukázku Double Top. Schválně, co se vám na tomto Double Top nelíbí? Z článku o Double Top /  Double Bottom ze sekce Price Action víte, že základem protitrendového DT/DB je jeho výskyt na konci trendu, naopak trendové DT/DB nutně musí být ve směru trendu. V tomto případě se nejedná ani o jedno z těchto případů. Jasně vidíme TL, která nám spojuje minulá high. Z obrázku je patrný downtrend, který se ale vzápětí pomalu přetvořil na uptrend, čili směr vzhůru. O této skutečnosti nás informovala mimo jiné i trendlinka, která byla překročena. TL je užitečným nástrojem, měli byste však převážně sledovat jednotlivé swingy.

Všimněte si, že ještě před překročením TL směrem vzhůru, začal trh vytvářet vyšší high a vyšší low jednotlivých swingů. V prvé řadě toto by pro vás měl být jasný signál předpokládaného otočení trendu a v takových případech byste do trhu raději vstupovat neměli.

Pojďme ale zpátky k  Double Top, které se vytvořilo na trhu NQ. Každému je předpokládám jasné, že formace je neplatná, pokud je překročeno jedno z ramen DT. Jelikož si jsme vědomi tohoto faktu, umístíme záchranný SL jeden tick nad ona ramena, tady na hodnotu 2580,25, přičemž vstupní signál byl na první červené svíci o hodnotě 2579,50. Vidíme, že trh se vydal do shortu a obchod se vyvíjel slibně. Nicméně trh nebyl ochoten překročit hodnotu minulého low swingu, odrazil se od ní, pomalu si to šplhal nahoru, zhruba na úrovni našeho vstupu se trh jakoby nemohl rozhodnout, kterým směrem bude putovat dál, až se nakonec rozhoupal k tomu, aby zamířil směrem vzhůru. Trh prorazil hodnotu ramen našeho DT a pokračoval si dále do uptrendu. Pokud bychom vystoupili z trhu na základě našeho SL, který jsme umístili správně do logické zóny, tedy těsně nad ramena DT, obdrželi bychom ztrátu pouze 15$. Kdybychom však naivně zůstávali v pozici a věřili, že bude v trhu po čase opět nastolen downtrend, čelili bychom čím dál větší ztrátě, která by mohla narůst až do výše 60$, tedy 4x více.

 

Úkolem vašeho snažení při budování obchodního systému tedy bude, umisťovat SL tak, aby případné ztráty byly co možná nejmenší. Tím samozřejmě nechci naznačit, abyste SL umísťovali jeden tick od vstupu!

Snažte se SL umisťovat co nejblíže od vstupu, ale zároveň nechávejte trhu jistý prostor pro dočasný protipohyb.

Trhy se za našimi Profit Targety nepohybují přímočaře. Jak jste si mohli na ukázkách všimnout, tak vždy, když je nastolený určitý trend, má trh tendenci pohybovat se v jistých „vlnách“ nebo-li swinzích. Vašim úkolem je tyto dočasné odchylky od trendu vzít v potaz a neumisťovat do těchto míst SL.

 

Stop-Loss s ohledem na Money-Management

Když si odmyslíme umisťování SL s ohledem na samotný graf, je nutným předpokladem úspěšného obchodního systému, aby SL resp. risk na jeden obchod byl na výši pouze malého procenta obchodního účtu. Doporučuji, abyste na jeden obchod riskovali maximálně 2% obchodního účtu.

Zároveň si před každým vstupem do obchodu (pokud vystupujete na PT) spočítejte RRR, tedy poměr risku ku potenciálu zisku. Jak již víte, doporučuji, aby obchodník vstupoval pouze do takových obchodů, které mu nabízejí RRR minimálně 1:2. Jinými slovy na riskovaný 1$ můžete získat 2$. Pokud máte RRR 1:2 stačí vám, aby pouze 33% vašich obchodů bylo ziskových. Obchodní systém P.A.T například nabízí tři možnosti výstupu z trhu. Já obchoduji pouze jednu možnost, kdy mám v průměru RRR 1:3,5, což mi zajistí, abych vydělával i když bych měl pouze 22% úspěšných obchodů. Ve skutečnosti jich mám v průměru 68%.

 

Stop-Loss v logických zónách

Jak jsme si již řekli v článku o MAE, můžeme si na základě této analýzy vypočíst, jaká byla průměrná dočasná odchylka u ziskových obchodů a na základě statistiky mnoha obchodů poté určit nejideálnější úroveň SL.

Přestože je to v současné době mezi tradery jedna z hojně opěvovaných možností umisťování Stop-Lossu, já s ní nesouhlasím. Dle mého názoru (a nejen mého) bychom měli naše Stop-Lossy umisťovat pouze do logických zón, tedy do vhodných míst na základě aktuální situace na grafu.

Jak víte, nemám rád škatulkování trhu, resp. snahu vytvořit nějaké automatické řešení, které počítá s průměrnými hodnotami. Neexistuje univerzální PT, stejně tak neexistuje ani univerzální SL či cokoliv jiného. Vždy a za každých okolností musí být vstup, SL a výstup z trhu založen na základě aktuální situace na trhu.

Názorně vám nyní ukáži, proč není dobré umisťování SL na základě statistiky MAE. Kupříkladu obchodník specializující se na pattern Role Reversal si otevře obchodní deník, kde vidí statistiku cca 500 obchodů patternu RR. U každého obchodu si spočítal maximální úroveň odchylky proti směru trendu u ziskových obchodů, na základě které si pak spočetl, že optimální výše SL na trhu NQ je 18 ticků čili 90$. Dejme tomu, že statistiku prováděl v letech 2007 – 2008, tedy v době, kdy byla ve světe krize, pohyby na grafech byly větší, tudíž musel mít obchodník jak větší SL, tak větší PT. (Jak již bylo řečeno, doba krize je pro obchodníky ráj, jelikož se dosahuje vyšších profitů). Tato statistika mu sdělila, že ideální SL je na úrovni 18 ticků. Obrázek níže mohl nastat například o půlroku později, když se trhy zklidnily a nedosahovaly již takového range (rozpětí). Vidíte hezky rozjetý uptrend, vstup do patternu RR je zde zcela na místě. Obchodník by vstoupil do trhu na hodnotě 2642,50 a tvrdošíjně umístil SL na hodnotu 18 ticků od vstupu, čili na hodnotu 2638,00. (MAE SL). Koukněte na obrázek. Vidíte, jak je SL daleko od hodnoty vstupu? Vidíte to nelogické umístění? Správně bychom měli umístit SL do logické zóny, tedy do nejbližšího místa, kde nehrozí protipohyb. V tomto případě bych alespoň já umístil SL na hodnotu 2641,00, jelikož je to jednak místo pod S/R (černá čára) a zároveň bere ohled na low minulých swingů. Obchodník riskoval celých 90$, přičemž nám by bohatě stačil SL 30$.

Chápete, proč škatulkování trhu není správné? Chápete, že k trhům musíme přistupovat logicky? Pevně věřím, že ano.

 

TSL a B/E

Články o TSL a BE popisovaly další možnost, jak SL využívat v praxi. Je na vás, zda-li se rozhodnete umístit SL zároveň se vstupem a pak již se SL nehýbat nebo se rozhodnete postupně SL posunovat dle toho, jak se cena na grafu vyvíjí.

 

Posun SL na BE a výstup z trhu na základě TSL se mezi tradery hojně využívá. Pokud se rozhodnete pro posouvání SL, byl bych rád, abyste měli na paměti, že SL vždy musíte posouvat logicky a nechávat tak trhu prostor k „nadechnutí“.

 

Co se Stop-Lossem, když se aktivuje Profit Target?

Možná vás malinko mate, že při vstupu do obchodu jsou umístěny dva výstupní příkazy (SL a PT) a vy si říkáte: „Obchod bude zakončen pouze jednou z možností. Co se stane s tím druhým příkazem?“ Nemusíte se obávat, ať obchod skončí na SL nebo PT, ten druhý příkaz se automaticky zruší.

 

Stojí Stop-Loss něco?

Stop-Loss nic nestojí. V reálném obchodování platíte pouze za uskutečněný obchod. S výstupními příkazy (SL a PT) si můžete během obchodu pohybovat jak chcete, strhne se vám poplatek pouze za jen obchod a to u většiny brokerských společností 5$/1kontrakt.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik