37. Obchodní příkazy v praxi

V článku o platformě jste měli možnost vidět, na jakém principu funguje zadávání příkazů do trhu. Se zadáváním příkazů se setkáte již během papertradingu, tedy ve fázi, která vás čeká po zvládnutí řádného backtestu.

Během papertradingu máme cenový vývoj trhu zobrazen v reálném čase, sledujeme, jak se vyvíjí a následně do trhu skrze platformu vstupujeme, řídíme pozici a vystupujeme tak, jak jsme si určili v našem obchodním systému.

V dnešním článku si názorně ukážeme, jak obchodní platformu využívat v praxi. Předtím, než budete pokračovat ve čtení článku, bych vás poprosil, ať si ještě jednou přečtete článek pojednávající o platformě.

Na ukázce, která bude následovat, si ukážeme, jak do trhu vstupovat příkazem MKT nebo LMT, jak umisťovat SL, PT, jak tyto hodnoty posouvat a jak z trhu vystupovat. Nejdříve ze všeho si spustíme program na zobrazování grafů, nastavíme si trh a TF, který chceme obchodovat a následně si spustíme platformu, resp. DOM. Pracovní plocha by měla vypadat zhruba tak, jak je vyobrazena na screenu níže.

 

Na grafu vidíme hezký downtrend, rozhodneme se tedy vstoupit short. (Ukázka uskutečněného obchodu je pouze ilustrativní a jejím jediným účelem je nastínit, jak zadávat příkazy do trhu).

Předtím, než do trhu vstoupíme, si v DOMu nastavíme počet kontraktů, se kterými chceme obchodovat. Následně si nastavíme kolonky Profit a Stop-Loss. Číslice udávají hodnotu v ticích. Jak bylo řečeno v článku o platformě, tato dvě pole určují hodnotu Profit Targetu a Stop-Lossu. Pokud si tyto hodnoty přednastavíte a zaškrknete pole „Auto“, pak zároveň se vstupem do obchodu se automaticky umístí Profit Target a Stop-Loss. Kolonku Profit necháváte prázdnou v případě, že nevystupujete z trhu na základě Profit Targetu, ale na posouvaném Stop-Lossu. Hodnotu Stop-Lossu do kolonky bezpodmínečně zadejte! Jak bylo řečeno, obchodování bez Stop-Lossu je sebevražda. Doporučuji hodnoty nastavit například na 10 a 10. Následně po vstupu do obchodu si SL a PT posuneme na cenu, kde tyto výstupní příkazy chceme mít.

 

Poté, co jsme si navolili tyto základní parametry, pozorujeme graf a vyčkáváme na náš obchodní signál. Když se vstupní signál objeví, vstupujeme do trhu příkazem MKT nebo LMT. Můžeme vstupovat i příkazem STOP, ten ale nebývá tak často používaným.

 

Vstup MARKET

Modrý vodorovný pruh nám ukazuje na aktuální hodnotu. (2522,75). V případě, že chceme vstoupit do short obchodu, klikneme na SELL MKT. Do long obchodu vstoupíme příkazem BUY MKT.

 

Vstup LIMIT

Obrázek níže nám zachycuje DOM trhu NQ, který se nyní nachází na aktuální hodnotě 2528,00. Předpokládáme, že bude i nadále pokračovat downtrend, proto chceme vstoupit do shortu. Aktuální hodnota je 2528,00, my však předpokládáme, že trh se ještě chvilku navrátí k původním hodnotám, proto zadáme vstupní short příkaz na hodnotu o jeden tick výše, čili 2528,25. Abychom tento vstupní příkaz zadali, poklepeme myší na hodnotu 2528,25 v kolonce Ask Qty (žlutý rámeček). Pokud bychom spekulovali na long, zadali bychom příkaz do kolonky Bid Qty.

 

Nastavení SL a PT

Ať již do trhu vstoupíme příkazem MKT, LMT nebo STOP, budeme mít po vstupu do obchodu před sebou obrázek, který vidíme níže. Po levé straně pod tlačítky BUY MKT a SELL MKT vidíme hodnotu 2528,2500, což je hodnota, za jakou jsme do trhu vstoupili. Označení „-1“ udává, že jsme v short pozici. Kdyby jsme byli v long pozici, ukázalo by se „+1“. Předtím, než jsme do obchodu vstoupili, přednastavili jsme si hodnoty SL a PT. Poté, co byl náš vstupní příkaz skrze platformu exekuován, aktivoval se kromě vstupního příkazu také příkaz SL a PT, resp. výstupní příkazy.

Stop-Loss, resp. příkaz pro něj, je znázorněn červeně a v tomto případě je na hodnotě 2530,75. Profit Target je zobrazen zeleně na hodnotě 2575,75.

 

Nyní, když jsme úspěšně vstoupili do obchodu na ceně, kterou jsme vyžadovali, (v případě příkazu LMT) máme relativně čas upravit SL a PT na požadovanou úroveň. Obchodní platforma automaticky nastavila SL a PT na hodnotu 10 ticků od vstupu.

Jak již víte, jsem zastáncem umisťování Profit Targetů a především Stop-Lossů do logických zón. Náš záchranný Stop-Loss je v současné době na hodnotě 2530,75. Na grafu si například můžeme všimnout, že trh měl problémy s hodnotou 2530,50 – 2531,50, neustále se od této hodnoty odrážel, tudíž se na něm vytvořila silná S/R. Je tedy velmi pravděpodobné, že takto by byl náš SL brzy zasažen. Proto se rozhodneme, že SL umístíme za tuto S/R a to na hodnotu 2532,00. Nastavení v platformě je snadné. Pouze myší klikneme na současnou úroveň SL a táhnutím myši přesuneme SL tam, kde jej chceme mít.

Zároveň si například můžeme všimnout, že další silná S/R je na hodnotě 2524,25 – 2523,75. Trh opět na tuto úroveň několikrát „útočil“, je tedy pravděpodobné, že se trh na tuto úroveň opět navrátí. Klikneme tedy na zeleně označený PT a táhnutím myši posuneme PT na hodnotu 2524,50, tedy do místa před S/R.

 

Automatický výstup z trhu

Nyní jsme si úspěšně nastavili SL a PT a nezbývá než čekat, co trh nakonec udělá. Možnosti jsou jen dvě, buďto obchod skončí na PT nebo SL. Pokud cena protne náš SL nebo PT, platforma automaticky zajistí, abychom z trhu vystoupili. My se tedy o nic dalšího starat nemusíme.

Přestože platforma sama automaticky zajistí, abychom z trhu vystoupili, nedoporučuji vám od PC odcházet. Raději vyčkejte, než bude obchod ukončen, jelikož se občas ve volatilnějším období stává, že jsou naše stop příkazy díky rychlým pohybům trhu přeskočeny. Pokud cena přeskočí náš Stop-Loss, pak je nutné urychleně ukončit pozici kliknutím na SELL MKT (v případě long obchodu) nebo BUY MKT (v případě short obchodu). Kdybychom tak neučinili, mohlo by se stát, že bychom čelili čím dál větší ztrátě a utrpěli citelnou újmu na našem trading účtu. Nemusíte se však děsit, moje zkušenost je taková, že SL bývá přeskočen jednou, maximálně dvakrát za deset let. Dělám si pochopitelně legraci. :-) Statistiku na to nemám, ale za celou dobu, co se věnuji tradingu, se mi toto přihodilo snad jen desetkrát. Přesto však zdůrazňuji, nikdy neodcházejte od PC, dokud obchod řádně neukončíte!

V tomto případě se nám podařilo vystoupit na PT a my inkasovali zisk 75$ na jeden kontrakt. Kdybychom obchodovali live, museli bychom ještě odečíst zmiňovanou brokerskou komisi (RT – 4,6$).

 

Vstup: 2528,25

Výstup: 2524,50

 

Poté, co trh protne náš SL či PT, automaticky vystoupíme z obchodu a DOM zůstane opět prázdný.

 

Jak jsem již uvedl, není bezpodmínečně nutné, abyste zadávali hodnotu PT. Někteří obchodníci preferují výstup na TSL, resp. koukají na graf, sledují jeho pohyby, na základě kterých pak SL posunují do vhodných míst. Stejný princip se uplatňuje i u posunu SL na hodnotu B/E.

 

LIMIT a STOP příkazy

K závěru dnešního článku je ještě zapotřebí vysvětlit si jednu základní věc a to určení, kde zadávat long a kde short příkazy v případě, že chceme získat plnění na určité ceně.

Pokud máte v úmyslu vstoupit do long obchodu, pak své příkazy zadáváte do modrého pole (body 1 a 2), přičemž příkaz umístěný nad aktuální cenou je STOP příkaz a příkaz umístěný pod aktuální cenou je příkaz LIMIT.

Short příkazy umisťujeme do červeného pole (body č. 3 a 4). Příkaz umístěný nad aktuální cenou je příkaz LIMIT a příkaz umístěný pod aktuální cenou je příkaz STOP.

 

Obchodní platformy nabízejí celou řadu dalších funkcí, na které již zcela jistě přijdete sami. Pro úspěšný trading však bohatě stačí základní znalost ovládání platformy, což jsme si objasnili v dnešním článku.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik