36. Obchodní příkazy

Předminulý článek pojednával o obchodní platformě a základních funkcích, které nám platforma nabízí. Měli byste již vědět, že platforma nám slouží k tomu, abychom zadávali příkazy do trhu. Skrze platformu do trhu vstupujeme, umisťujeme a posunujeme SL a samozřejmě také z trhu vystupujeme. Nakousli jsme také, že existují různé druhy příkazů. Pojďme se na ně v dnešním článku podívat a blíže si je popsat.

 

Předně nutno říci, že druhů příkazů je větší množství, nicméně pro intradenní obchodování budete využívat pravděpodobně 3 hlavní a to příkaz MARKET, LIMIT a STOP.

 

Příkaz MARKET

Příkaz MARKET (MKT) je nejhojněji užívaným obchodním příkazem. Pokud vstupujeme do trhu příkazem market, pak chceme dostat okamžité plnění, resp. není pro nás až tak důležitá cena, ale okamžitý vstup do trhu. Cena v tomto případě není specifikována.

V obchodní platformě vstupujeme do long pozice příkazem BUY MKT, do short pozice příkazem SELL MKT. Když na některá z těchto tlačítek poklepeme, vstoupíme do trhu v případě E-mini trhů prakticky okamžitě, ale právě díky tomu, že jsme nespecifikovali cenu, můžeme dostat slippage pár ticků.

 

Příkaz LIMIT

S příkazem LIMIT (LMT) se setkáte především u Profit Targetu, lze jej však využívat i u vstupu do trhu. U tohoto příkazu je cena, za kterou získáme plnění, přednější, než čas. Zadáme například příkaz ke vstupu na určitou cenovou hodnotu. Pokud trh na danou hodnotu dorazí, aktivuje se náš vstupní příkaz a my vstoupíme buďto na této hodnotě nebo na hodnotě lepší.

Plánujeme například vstoupit do long pozice. Trh se pohybuje na hodnotě 1178,00. My předpokládáme, že cena ještě malinko poklesne, proto zadáme příkaz BUY LMT na hodnotu 1177,00. Pokud trh opravdu na hodnotu 1177,00 dorazí, je náš příkaz aktivován a my do trhu vstoupíme na této hodnotě nebo lepší.

Nevýhoda příkazu typu limit je jasná – Pokud trh nedorazí na hodnotu, kde máme umístěn náš příkaz, nebudeme do obchodu exekuováni.

 

Příkaz STOP

Obchodní příkaz typu STOP se používá zejména pro výstup z trhu na základě Stop-Lossu. Opět zde hraje roli hlavně cena.

Na trhu NQ je například nastolený krásný uptrend. Objeví se námi obchodovaný pattern a obchodní systém nám dá signál pro vstup do long pozice. Vstoupíme kupříkladu na hodnotě 1185,00 a náš záchranný Stop-Loss dáme na hodnotu 1183,00. Daný Stop-Loss je tedy stop příkazem. V případě, že uptrend nebude pokračovat, zamíří si to trh k našemu Stop-Lossu. Jakmile trh dorazí na hodnotu 1183,00, automaticky se ze stop příkazu stává příkaz market, čili obchod se co nejrychleji uzavře.

Stop příkaz můžeme také používat ke vstupu do obchodu. V případě, že spekulujeme na vstup long, umisťujeme stop příkaz nad aktuální cenu. Pokud spekulujeme na short, umisťujeme stop příkaz naopak pod aktuální cenu.

Kromě příkazů MKT, LMT a STOP existuje, jak jsem zmínil, množství dalších příkazů, například One Cancels The Other, Market If Touched, Good Till Canceled či Stop Limit, jež je kombinací příkazu STOP a LMT. Vysvětlení těchto příkazů zcela jistě najdete na wikipedii. V tomto článku jsem záměrně jejich významy nechtěl rozebírat a to z toho důvodu, abych vám jakožto začátečníkům příliš nepletl hlavu. Mimo to, drtivá většina úspěšných traderů si s těmito třemi příkazy bohatě vystačí.

Přestože je příkaz MKT nejčastěji používaným, doporučuji vám volit vstupní příkazy LMT a STOP a to z toho důvodu, abyste jasně specifikovali cenu, čímž si zajistíte nízký skluz v plnění, čili slippage. Občas se vám stane, že cena na váš vstupní příkaz nedosáhne, ale je mnohem důležitější dostat víceméně přesné plnění, které chceme i za předpokladu, že nám některé obchody utečou, než vstupovat se skluzem v plnění. Nicméně příkaz typu MKT jsem ke svým vstupům do obchodů kdysi také používal a trading účet přesto rostl.

Je tedy na vás, jaký druh příkazů si zvolíte. V příštím článku si názorně ukážeme, jak s příkazy MKT, LMT a STOP pracujeme v praxi. Rád bych znovu zdůraznil, že hlavním úkolem každého tradera je orientovat se na cenový graf a snažit se pochopit jednotlivé pohyby, jež se na grafech vyskytují. Různá technická nastavení platformy či dalších programů jsou ve své podstatě nepříliš podstatnými věcmi, na kterých úspěšný trading zcela jistě nestojí. Proto je zcela zbytečné, abyste se učili všechny druhy příkazů. Lépe uděláte, když si v grafech vyhledáte všechny patterny, které jsem popsal v sekci Price Action a budete se je učit rozpoznávat.

 

 

David Bielčik

www.price-action-traders.cz/david-bielcik