31. Bar Chart a Candlestick

Účelem dnešního článku je objasnit, jakým způsobem si můžeme grafy jednotlivých komodit zobrazovat. Již dobře víte, že existují klasické časové grafy, které se vykreslují na základě času, volume grafy, které se zobrazují na základě určitého volume (počtu zobchodovaných kontraktů) a Range Bars grafy, zobrazující se na základě určitého cenového rozpětí. Toto je volba Time Frame. Dnes se zaměříme na způsoby zobrazení grafů. Nepleťte si to s TF. Bar Chart a Candlestick jsou způsoby zobrazení grafu. Resp. hodnoty zůstávají stejné, jen se mění vizuální podoba grafu.

Pojďme se tedy podívat na pár základních typů zobrazení. Na okraj jen podotknu, že program SierraChart je schopen vykreslit graf všemi způsoby, které budou v článku popsány. V programu se volba zobrazení provádí přes Chart > Chart Settings.

 

Bar Chart (OHLC)

Jednou z možností, jak si grafy komodit zobrazit je skrze Bar Chart grafy, které jsou většinou nazývány jednoduše OHLC. Jednotlivá písmena značí Open, High, Low, Close, tedy základní hodnoty jednotlivých barů.

Zobrazení jednoho baru čili jedné čárky skrze OHLC vidíte na obrázku níže. Popis Bar Chart grafů byl v jednom z úvodních článků, předpokládám tedy, že každý z vás již dobře ví, jak z daného baru vyčíst jednotlivé hodnoty Open, High, Low a Close, tudíž by pro vás měl být obrázek níže pouhým připomenutím.

 

 

Další obrázek nám již znázorňuje hlavní obchodní seanci na trhu NQ, která je vykreslena skrze OHLC. Mimochodem, všimněte si ukázkového Double Top. Když se zaměříte na bar, který vytvořil pravé rameno tohoto DT, tak si všimnete, že hodnoty open a close jsou na stejné úrovni. Vidíte názorný příklad situace, kdy trh vyletěl rychle vzhůru a ještě rychleji se navrátil na úroveň open, na kterém daný bar také zakončil. Pokud vám vznikne taková to situace, často to předznamenává otočení trendu.

 

Candlestick

Zobrazení grafů skrze Candlestick je nejstarší metodou zobrazení grafů. Přestože je nejstarší, mnoho obchodníků si tuto metodu nemůže vynachválit. „Candle“ v překladu do češtiny znamená „svíčka“. Když se na obrázku níže podíváte na zobrazení longové svíce, povšimnete si, že svíčku doopravdy připomíná. Jasně vidíte tělo a dva knoty, přičemž knot nad tělem se nazývá horní stín a knot pod tělem spodní stín

 

Druhý obrázek již zobrazuje shortovou svíci, resp. takovou svíci, kde je close níže, než open. Jelikož zde bylo rozpětí open a close výrazně větší, než na předchozím obrázku, je i tělo svíce vyšší.

 

 

Výhody Candlestick

Zobrazení grafů jednotlivých trhů skrze Candlestick nám nabízí několik výhod. Hlavní výhodu spatřuji v možnosti jasně vidět jednotlivé stíny, tedy vzdálenosti high od těla svíce a low od daného těla. Tyto stíny nám mohou podat lepší informaci o aktuálním dění na trhu. Zjednodušeně řečeno, když vidíme dlouhý stín a úzké tělo, pak by nám mělo být jasné, že po dosažení určité ceny, vypukla v daném místě na trhu „panika“ a cena se rychle vrátila do předchozích míst.

U příkladu s OHLC jsme viděli hezké protitrendové Double Top. Když si stejný graf zobrazíme skrze Candlestick (obrázek níže), tak jasně vidíme, že u vstupní svíce byl horní stín doopravdy dlouhý a tělo v podstatě žádné, což znamená, že vzdálenost high od close byla velká, tudíž nastala situace, kdy obchodníci již nebyli ochotni akceptovat vyšší cenu a ta se tak rychle navrátila na původní hodnoty, což může být jedním ze signálů otočení trendu.

 

Hlavní výhodou Candlesticků je především zpřehlednění grafu a snazší interpretace potenciálních bodů obratu trendu.

Co se týče obratu trendu, měli byste si zapamatovat tři základní možnosti zobrazení svíčky, které mohou předznamenávat otočení trendu. Hlavním poznávacím znamením je, že tyto svíčky mají shodnou hodnotu open a close, čili, že nemají žádné tělo. Takovýmto svíčkám se říká DOJI.

 

 

Dragon Fly Doji je situace, která nastala v dnešní ukázce Double Top. Tato svíčka vypadá jako kříž nebo obrácený kříž. Obdobná situace je u Gravestone Doji, kde jsou již hodnoty open a close na stejné hodnotě jako high či low. Long Legged Doji jsou třetí možností, která může předznamenávat otočení trendu.

Každý obchodník si musí uvědomit, že tyto tři „formace“ mohou jen lehce nastínit možnost otočení trendu, za žádnou cenu bychom však neměli vstupovat do protitrendu kdykoliv, když se některá z těchto tří svíček na grafu objeví. Berte je spíše jako pomocné ukazatele.

Přestože tyto tři svíčky beru spíše jako pobočné pomocníky, tak v případě, že se některá z nich objeví na denních grafech, velice často se stává, že v následujících dnech se na intradenních grafech doopravdy změní dosavadní směr trendu.

Dnes jsme si probrali dvě hlavní možnosti zobrazení grafů. Pokud již máte nainstalovaný program SierraChart, doporučuji vám zkusit si zobrazit i další možnosti například Mountain či Line On Close, ať si sami jednotlivé typy zobrazení porovnáte a vyberete ten, který se vám zdá nejideálnější. Doporučil bych vám však Candlesticky, jelikož jsou trhy podle nich dle mého názoru doopravdy nejčitelnější.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik