3. Určení trendu na vyšším Time Frame

Každý trader si během stavby svého obchodního systému musí jasně stanovit, na jakém trhu chce svůj pattern případně patterny obchodovat a zároveň si musí určit Time Frame, na kterém bude své obchody realizovat. Všem začínajícím obchodníkům bych doporučil, aby si zvolili nízký TF, nejlépe TF 1 minuta, TF 2 minuty, maximálně TF 5 minut v případě zobrazení skrze časové grafy, případně nízkou periodu volume a RB grafů, jelikož právě na nízkém TF má velkou šanci na úspěch obchodní systém počítající s velice nízkými Stop-lossy.

 

Různý TF, různé trendy

Pokud jste si procházeli grafy na určitém TF, viděli jste vždy pouze jeden převažující směr trendu. Je třeba si uvědomit, že směry trendu mohou být na různém TF odlišné a tento fakt bychom také zcela jistě měli vzít v potaz při našem obchodování.

Obrázek níže zachycuje trh NQ na TF 1 minuta. Černá TL nám jasně určuje Up trend a červená TL Down trend. Na základě určení tohoto Down trendu bychom v oblasti označené elipsou vyhledávali signály na stranu short.

Když si zobrazíme graf na 30-ti minutovém TF (obrázek níže), všimneme si, že trh je v jasném dlouhodobém Up trendu. Vidíme, že TL zcela jasně určuje Up trend, stejně tak high a low swingů jsou v souladu s Up trendem. Prostor, který jsme si učili pro short trend na TF 1 minuta je na 30 minutém TF znázorněn černým oválem.

Podle TF 1 minuta bychom vyhledávali signály short, ale jakmile se podíváme na vyšší TF, vidíme, že z dlouhodobějšího hlediska je na trhu stále nastolen Up trend, tudíž by byla pravděpodobnost úspěchu short obchodu velice nízká.

Nyní se opět podívejte na první obrázek. V short oblasti můžeme vidět pattern 1-2-3 do směru trendu a také formaci Role Reversal. Oba dva obchody by však skončily ztrátou. Mohli bychom si za to však sami, jelikož kdybychom do takovýchto obchodů vstoupili, ignorovali bychom tím hlavní směr trendu.

Uvědomte si, že vyšší TF bychom neměli opomíjet už jen z toho důvodu, že drtivá většina obchodníků sleduje právě vyšší TF.

Velmi zjednodušeně řečeno, pokud na 1 min TF nastane dočasný downtrend, na vyšším TF nebude vůbec vidět, tudíž velká většina obchodníků bude mít před očima stále Up trend, do kterého bude chtít nastoupit. Kdybychom vstoupili short, šli bychom proti většině a to se v tradingu nikdy nevyplácí.

 

Účinný filtr pro ztrátové obchody

Jak tedy vidíte, vyšší TF může být skvělým filtrem pro vstupy do obchodů. Díky přihlédnutí k vyššímu TF (např. 15min, 30min, 1 den) si doopravdy zvládneme odfiltrovat spousty obchodů, které by jinak skončily ztrátou.

Samozřejmě není bezpodmínečně nutné přihlížet k vyššímu TF, nicméně všem nováčkům bych určování trendu na vyšším TF nejraději přikázal, jelikož častým problémem je, že začínající trader si ne vždy zvládne správně určit směr trendu na svém hlavním TF.

Další výhodou vyššího TF, kterou s oblibou využívám u obchodního systému P.A.T., je lepší přehled o tom, kam až může trh doputovat. Díky tomuto přehledu mi obchodní systém dává jasné signály pro výstup z trhu u vzdálenějších míst, která nabízejí nemalé RRR a samozřejmě hezký profit. 

V dnešním a předchozích dvou článcích jsme si pověděli jak správně určovat trend. Podotýkám, že se jedná o naprosté základy, které musíte ovládat. Teď je na vás, abyste si další informace o určování trendu obstarali sami. V příštích článcích se zaměříme na druhou oblast, která je stejně tak důležitá jako určování trendu a to místa na grafu s pravděpodobností obratu trendu, resp. S/R úrovně. Prozatím si procházejte grafy trhu, který chcete obchodovat, sledujte jednotlivé trendy a snažte se jim porozumět.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik