29. Break Even: Pomocník pro minimalizaci ztrát

Předpokládám, že každý nováček, který to s tradingem myslí vážně, již plně přijal fakt, že proto, aby se stal úspěšným traderem, musí se při budování obchodní strategie zaměřit především na minimalizování ztrátových obchodů.

Break Even značí cenu, za kterou jsme nakoupili. Označení Break Even (zn. B/E) se však převážně používá ve spojitosti se Stop-Lossem, kdy poté, co jsme vstoupili do obchodu a ten šel námi předpokládaným směrem, jsem Stop-Loss posunuli na hodnotu B/E, tedy na hodnotu vstupu.

B/E je tedy pojem, který označuje posunutí Stop-Lossu na úroveň vstupu, když jde trh námi předpokládaným směrem.

 

V čem nám B/E pomůže?

Posunu SL na úroveň B/E využívá nemalá skupina zkušených obchodníků. I část obchodníků v naší skupině P.A.T. tento postup využívá a dosahuje velmi hezkých výsledků.

 

Když budete provádět backtest svého obchodního systému, který by měl čítat zápisy 200 a více obchodů, tak následně při jejich vyhodnocování možná narazíte na fakt, že část vašich obchodů se ze začátku vyvíjela slibně, avšak trh se kousek před Profit Targetem otočil, zamířil si to k vašemu Stop-Lossu a obchod nakonec skončil ve ztrátě.

 

Na obrázku níže můžete názorně vidět příklad hezky vyhlížejícího Double Top, do kterého jsme vstoupili na hodnotě 2328,50 (žlutá čára). Stop-Loss jsme nastavili na hodnotu 2330,75 a Profit Target na hodnotu 2324,00. Vidíte, že trh se hezky rozjel předpokládaným směrem, avšak dorazil pouze na hodnotu 2324,50 a pak se otočil opačným směrem. Zbývaly pouze dva ticky od profitu 90$. Namísto toho jsme inkasovali ztrátu 45$. Smutné, že?

 

Ztrátovému obchodu však šlo poměrně snadno zabránit. Podívejme se na modelovou situaci, která by nastala, kdyby náš obchodní systém počítal s pravidlem, že jakmile se trh pohne například našim směrem o 2 body (8 ticků u NQ), tak posuneme SL na úroveň B/E. Na obrázku níže vidíme, že jakmile se trh pohnul o dva body, tedy na 2326,50 (tyrkysová čára), posunuli jsme SL z 2330,75 na 2328,50, čili na úroveň vstupu. Když se tedy trh rozhodl, že nezasáhne náš Profit Target, tak jsme alespoň zajistil, ať obchod neskončí ve ztrátě.

 

 

Navýšení zisku za pomoci B/E

Na otázku, zda se vyplatí posouvat Stop-Loss na hodnotu B/E, vám může odpovědět pouze váš backtest.

Vezměme si ale například obchodníka, který obchoduje trendové Double Top a své Profit Targety umisťuje do logické, avšak vzdálenější zóny, jež mu následně nabízí RRR 1:5 při úspěšnosti 30%, kdy průměrný SL je na úrovni 50$.

Kdyby náš obchodník vystupoval pouze na předem stanoveném SL 50$ a PT 250$ (RRR 1:5), pak by výsledek vypadal takto:

 

30% vítězných obchodů. 30 x 250$ = 7 500$

70% ztrátových obchodů: 70 x 50$ =  3 500$

Výsledek: 7 500$ - 3 500$ = +4 000$ (+76 000 Kč)

 

Na základě poctivého backtestu však mohl obchodník vypozorovat, že zhruba čtvrtina jeho ztrátových obchodů dosáhne poloviční hodnoty Profit Targetu a pak se trh otočí a obchod skončí na Stop-Lossu. Zároveň si mohl všimnout (a to je důležité), že pokud by například posunul SL na hodnotu B/E v okamžiku, kdy je trh v půli cesty mezi vstupem a Profit Targetem, procento ziskových obchodů by se snížilo jen o 2%.

Je důležité si uvědomit, že trh za Profit Targetem nejde vždy přímou cestou. Občas se mu k PT příliš nechce, pohybuje se do strany a tak kdybychom posunuli SL na B/E ihned pár ticků od vstupu, tak bychom trh „škrtili“. Pamatujte si, že musíme nechat trh „dýchat“ a SL posouvat na B/E, až když je cena dostatečně vzdálená od vstupní hodnoty.

Pojďme ale zpátky k našemu obchodníkovi, který se rozhodl posunout SL na B/E, když je trh na půli cesty mezi vstupem a PT, kdy se takto sice sníží procento ziskových obchodů o 2% (skončí na B/E), avšak procento ztrátových obchodů poklesne o čtvrtinu tedy ze 70% na 52,5%, zbytek skončí na B/E.

 

28% vítězných obchodů: 28 x 250$ = 7 000$

52,5% ztrátových obchodů: 52,5 x 50$ = 2 625$

19,5% obchodů na B/E: 19,5 x 0$ = 0$

Výsledek: 7 000$ - 2 625$ = 4 375$ (+83 125 Kč)

 

Jak tedy vidíte, i takovýmto způsobem můžeme vylepšit obchodní systém. V našem případě se zisk zvětšil o 375$ (7 125Kč) při 100 uskutečněných obchodech. 100 obchodů má běžný obchodní systém za 2 měsíce. Kdyby jste tedy takový systém obchodovali s 20-ti kontrakty, pak by váš měsíční zisk činil zhruba 831 250Kč.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik