28. Trailing Stop-Loss (TSL)

V předminulém článku jsme si v kostce objasnili analýzu MFE, která je obchodníky využívána jakožto nástroj pro zvolení optimálního Profit Targetu. Je třeba si říci, že v případě ziskových obchodů nutně nemusíme vystupovat pouze na základě PT, ale například za pomoci Trailing Stop-Lossu.

Trailing Stop-Loss (TSL) v překladu „posouvaný  Stop-Loss“ je formou výstupu z trhu, kdy poté, co jde trh námi předpokládaným směrem, systematicky posouváme SL na základě předem stanovených pravidel.

 

Výhody Trailing Stop-Lossu

Výstup na základě TSL může především u obchodních strategií, které spekulují na dlouhé trendové pohyby, zajistit, že vystoupíme, až když je trend opravdu u konce a tím pádem si z trhu „ukrojíme“ nemalou částku peněz. Nutnou podmínku v tomto případě ale je, ať posouváme SL do logických zón tak, abychom trh příliš neomezovali v jeho swingových pohybech a dávali mu tak prostor pokračovat dál jeho směrem.

 

Příklad využití Trailing Stop-Lossu

Obrázek níže zobrazuje vstup do uptrendu na základě patternu Role Reversal. Kdybychom po vstupu do trhu nastavili Profit Target například na high minulého swingu, tak by se trh následně na danou hodnotu vyšplhal a my vydělali 70$. Nevýhodou výstupu na PT je to, že občas se pak smutně díváme, jak trh dál v daném trendu pokračoval, avšak už bez nás. Kdybychom se ale rozhodli vystupovat na základě TSL, byly by výsledky o poznání lepší. Metod posouvání SL je bezpočet. Na příkladě níže je znázorněn posun SL po swinzích. Všimněte si, že SL jsme vždy posunuli na místo, kde trh vytvořil svou korekci (fialová čára). Jak vidíte, SL jsme posunuli celkem 4x. Z toho 3x si trh pokračoval dál v uptrendu (náš SL zůstal nezasažen) a když jsme na počtvrté posunuli SL na low posledního swingu, tak po chvíli trh na dané low „zaútočil“, spadl na hodnotu našeho SL a my vystoupili se ziskem +140$, což v tomto případě bylo jednou tolik, než v případě výstupu na Profit Targetu. 

 

Nevýhody Trailing Stop-Lossu

Obrázek vám prakticky ukázal, že díky TSL můžeme výrazně zvýšit ziskovost našeho obchodního systému. Každé pro má i své proti, takže i výstup z trhu na základě TSL není bez chyby. Poměrně velkým nedostatkem (alespoň pro mě) je to, že před vstupem do obchodu přesně víme, kde dát základní SL, ale bohužel netušíme, kde z trhu nakonec vystoupíme. Na rozdíl od výstupu na základě PT, kdy při vstupu přesně víme, kdy vystoupíme, pokud trh nevyrazí námi předpokládaným směrem (SL) nebo vyrazí a my zakončíme obchod na PT. Jinými slovy u TSL při vstupu do obchodu neznáme hodnotu RRR, což nás staví trošku do nevýhody při sestavování obchodního systému.

 

Jak a kdy SL posouvat

Ano, tušíte správně, přesnou a jasnou odpověď vám opět nikdo nedá lépe, než váš backtest. Metod posunu SL je několik. Rozdělil bych je na mechanické a logické posuny.

Mechanický TSL může probíhat následovně: Když se trh pohne o 2 body, posuneme SL na úroveň vstupu (B/E). Když se trh pohne o další dva body, posuneme SL taktéž o dva body. A tak dále dokud trh nezasáhne náš SL. Velká statistika uskutečněných obchodů by vám zvládla odpovědět, zda-li by takovýto systém výstupu z trhu byl ziskový či nikoliv.

Daleko efektivnější se jeví posun SL do logických zón, resp. posun SL do takových míst, která jsou v souladu s aktuální situací na trhu.

Na příkladu výše je znázorněn posun SL po swinzích. Co je to swing si můžete nastudovat zde. V tomto případě jsme vždy poté, co trh vytvořil nové high, posunuli SL na low minulého swingu  Metod posunu SL je bezpočet, můžeme například využívat posun SL po trendové lince, která nám určuje hlavní trend.

Pokud se trader rozhodne pro posouvání SL, musí si sám najít ten nejoptimálnějším způsob jak SL posouvat.

 

Závěrem

Doteď jste měli za to, že při vstupu do obchodu zadáváme kromě vstupního příkazu, také SL (výstupní příkaz pokud se trh nevydá námi předpokládaným směrem) a PT (výstupní příkaz pokud se trh vydá námi předpokládaným směrem). Byl bych rád, kdybyste si z dnešního článku odnesli především to, že SL nutně nemusí být jen výstupní příkaz v případě ztrátového obchodu. Můžeme se například rozhodnout, že výstup na základě Profit Targetu úplně vypustíme. Když se takto rozhodneme, tak v případě, že jde trh námi předpokládaným směrem, pouze postupně posouváme SL a vystoupíme až ve chvíli, když trh otočí svůj směr a zasáhne náš SL.

Jak jsem již zmínil, výstup z trhu na základě TSL je dobré používat za předpokladu, že spekulujeme na dlouhé trendové pohyby, v opačném případě bych spíše doporučil výstup na pevně stanoveném PT.

 

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik