27. Obchodní deník

Obchodní deník je nepostradatelným pomocníkem každého začínajícího, ale i zkušeného, profitabilního obchodníka.

Účelem obchodního deníku, který si mi můžeme vést v programu Microsoft Excel, je vedení evidence jednotlivých obchodů.

 

Díky statistice vedené v obchodním deníku si tak můžeme snadno jednotlivé obchody zpětně v grafu vyhledat. Obchodní deník však slouží především k tomu účelu, abychom si na základě statistiky mohli obchody vyhodnotit a pracovat na zlepšení obchodní strategie.

Samotné zlepšování obchodní strategie je základ úspěšného tradingu. Například si ze statistiky vyvodíte, že dle hodnot MFE vystupujete z trhu příliš brzy a díky této informaci začnete pracovat na vylepšování výstupů. Můžete také například zaznamenat, že máte nízkou pravděpodobnost úspěšných obchodů, tak zkusíte zakomponovat do svého obchodního systému určité filtry pro vstup do obchodu, které vám vyfiltrují část špatných obchodů.

 

Co si do obchodního deníku zaznamenávat?

Doporučuji, aby si každý nováček nejdříve zapisoval pouze základní hodnoty:

 

1) Datum

2) Čas vstupu do obchodu

3) Pattern (určení o jaký pattern se jednalo)

4) Long / Short (určení zda šlo o long či short obchod)

5) Hodnota vstupu

6) Hodnota SL

7) Hodnota výstupu

8) Zisk / ztráta (určení zisku či ztráty v $)

9) Konečný stav účtu

 

Po čase zjistíte, že si do obchodního deníku budete značit více údajů. Například vás napadne, že výstup na základě TSL není tak skvělý, zaujme vás výstup na pivotech, tak si jednoduše vytvoříte druhou kolonku výstupu, dosadíte si hodnoty k jednotlivým obchodům, které máte v deníku a posoudíte, zda je výhodnější vystupovat na TSL nebo Pivotech.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik