24. Maximum Adverse Excursion (MAE)

Jak jsme si již pověděli v článku o intradenním obchodování, prvořadým úkolem každého obchodníka je zvolit si cenový pattern, který chce obchodovat a ten řádně otestovat na historických datech. Úkolem tohoto testování je, abyste si určili, kdy přesně do trhu vstupovat, kdy z něj naopak vystupovat a mnoho dalších specifik.

Vždy pamatujte na to, že nejde cenový pattern obchodovat bezhlavě. Je třeba si cenový pattern vyhledat na historických datech, zapsat si hodnoty do obchodního deníku a na základě těchto dat si vytvořit přesný a jasný obchodní systém. Jen řádně otestovaný obchodní systém vám zvládne zajistit, abyste si z trhu konzistentně odnášeli nemalou sumu peněz.

Dnes se pojďme podívat na další odborný termín, kterým je analýza MAE.

MAE (Maximum Adverse Excursion) je maximální odchylka, kterou trh učinil proti námi plánovaném směru.

Na příkladu níže vidíme formaci Double Top utvořenou na trhu NQ, spekulujeme tedy na nastolení downtrendu. Do této formace vstupuje většina obchodníků na close reverzního baru (černá čára). Z článku o charakteristice patternu Double Top již víte, že formace je neplatná, pokud je překročeno jedno z ramen. Stop-Loss tedy umístíme jeden tick nad rameno formace. (červená čára). Zde tedy přesně víme, kde bychom měli umisťovat Stop-Loss. U některých cenových patternů však toto není zcela zřejmé a právě k tomuto účelu slouží analýza MAE.

Účelem MAE analýzy je stanovení nejvhodnější úrovně pro SL. Na obrázku vidíme, že jsme vstoupili do shortu na úrovni černé čáry (2392,00). Trh šel námi předpokládaným směrem a obchod byl ziskový, nicméně jistou dobu se trh pohyboval proti nám. Maximální hodnota, kdy se trh pohyboval proti námi předpokládanému směru, je znázorněna modrou čárou (2392,75). Hodnota vstupu od maximální odchylky proti našemu směru je tedy tři ticky, čili MAE = 3 ticky.

 

Stop-Loss můžeme umisťovat do logických zón (např. 1 tick nad high formace Double Top, nad/pod S/R, nad/pod High a Low swingu) a nebo si můžeme projít historická data daného trhu, hledat cenový pattern, který chceme obchodovat a do obchodního deníku si kromě základních hodnot psát i MAE, na základě čehož si pak stanovíme optimální výši Stop-Lossu.

Určení optimální vzdálenosti Stop-Lossu na základě analýzy MAE spadá do oblasti Money-Managementu a je pouhou hrou s čísly. Vašim úkolem je si s těmito číslo pohrát, určit co možná nejoptimálnější hodnotu SL a pak při reálném obchodování vždy tuto hodnotu dodržovat.

Nicméně musím dodat, že není bezpodmínečně nutné, abyste analýzu MAE využívali. V dalších článcích si ukážeme i jiné možnosti určení optimálního Stop-Lossu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik