22. Volume a Range Bars grafy

Kromě klasického časového grafu, kde jeden bar znázorňuje určitý časový úsek (např. 1 minuta, 1 hodina, 1 den), existují i tzv. alternativní grafy, nebo-li grafy, které jsou založeny na jiné proměnné, než je čas.

 

Volume grafy

Rozdíl mezi klasickým časovým grafem a volume grafem je ten, že hlavní proměnnou není čas, ale počet zobchodovaných kontraktů.

V programu na zobrazování grafů si například nastavíme volume 1000. Na takovémto grafu pak 1 bar = 1000 zobchodovaných kontraktů. Jakmile se na trhu daných 1000 kontraktů zobchoduje, začne se vykreslovat další bar.

Můžeme si samozřejmě nastavit jakoukoliv jinou periodu (např. 1000,2000,5000). Nastavení periody volíme podle toho, jak je trh likvidní a také dle toho, jaká perioda nejlépe sedí naší obchodní strategii.

Na níže uvedeném grafu můžete vidět ukázku patternu DT, který se objevil na trhu NQ s vyobrazením přes volume grafy s periodou 1000. Jak vidíte, graf je výrazně hladší, než v případě časového grafu, čímž máme o kousek lepší představu o dění na trhu.

 

Proč používat volume grafy?

Na klasických časových grafech se občas bohužel stává, že vám obchodní systém dá signál ke vstupu do pozice, bohužel vy ale vstupujete až na close baru, tudíž víte, že k dokončení baru ještě zbývá například čtyřicet sekund. Počkáte si tedy oněch čtyřicet sekund a pak zjistíte, že trh už urazil dlouhou cestu od místa, kde jste měli v plánu vstoupit a pravděpodobně je trend u konce. V případě, že vstoupíte do takového obchodu, vystavujete se velkému riziku, že se trh otočí proti vám a zamíří si to přímo k vašemu SL (Stop-lossu). Nemilé že?

Toto je hlavní důvod, proč nemalá část traderů upřednostňuje právě volume grafy. U volume grafů máte větší šanci, že vstoupíte na místě, kde je platný vstup pro určitý pattern a zároveň na místě, které ještě nabízí velký potenciál k profitu.


Další nespornou výhodou volume grafů je částečné eliminování chopu. Jak jsme si již pověděli, chop je místem, kde jde trh do strany (netrenduje). Znakem chopu je nízké volume. Klasický chop zobrazený na časovém grafu bude představovat shluk několika barů, které jdou do strany. Oproti tomu chop zobrazený skrze volume grafy bude zobrazen pouze několika málo bary a to z toho důvodu, že má chop nízké volume = málo vykreslených barů na volume grafu.

 

Range Bars (RB)

Dalším druhem alternativního TF jsou Range Bars grafy.

U Range Bars grafů není proměnou čas, ani počet zobchodovaných kontraktů, nýbrž samotná cena.

Jeden bar na Range Bars grafu se vytvoří, jakmile se cena pohne o určitou hodnotu.

Zobrazíme si například trh NQ s periodou 9 ticků. Trh začne vykreslovat nový bar, cena stoupá nebo klesá a jakmile se pohne o 9 ticků, pak se začne automaticky vykreslovat další bar. Jak můžete vidět, každá svíce je stejně dlouhá.

Zajisté jste si všimli, že na volume grafech je graf podstatně vyhlazenější, než v případě klasického časového grafu. U RB grafů je graf ještě více hladší.

Na druhém obrázku je zobrazena ta samá obchodní situace jako v prvém případě, avšak přes RB s periodou 12 ticků. Vidíte ten jasnější a čitelnější průběh?

 

Pochopitelně se dá s nemalým úspěchem obchodovat i na klasických časových grafech, nicméně na volume grafech a RB grafech vidíme situaci na trhu o poznání jasněji, což přijde vhod především začínajícím obchodníkům.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik