20. Slippage, gap a chop

Jestliže jste se rozhodli pro intradenní obchodování futures kontraktů, nutně musíte vzít v potaz 3 „protivníky“, kteří se vás budou pokoušet obrat o vaše peníze. Jedná se o slippage, gap a chop. Naštěstí není složité se jim vyhnout. Pojďme se podívat jak s nimi „bojovat“, aby byl obchodní účet díky nim co možná nejméně narušen.

 

Slippage

Slippage (slangově označovaný též jako „slipp“) znamená určitý skluz v plnění.

Ke skluzu v plnění dochází v málo likvidních (málo obchodovaných) trzích. Čím je trh likvidnější, tím je pravděpodobnost slippu nižší. Nejlikvidnější trh vhodný pro intradenní obchodování je E-mini SP 500 (Volume mezi 1 000 000 až 2 000 000 denně). Pozadu však nezůstávají ani ostatní E-mini trhy.

Pro názornost se podívejte na obrázek níže, kde je zachycen trh NQ v premarketu. (Doba před hlavními obchodními hodinami). Již na první pohled si můžete všimnout, že graf vypadá poněkud zvláštně. Na příkladu vidíte, že jsme zadali vstupní příkaz do shortu (sell příkaz) na hodnotě 2300,75. Jelikož se právě v tuto chvíli v trhu nenacházela žádná protistrana, se kterou by se obchod spároval, museli jsme vyčkávat. Obchod byl dokončen až o pár minut později, kdy se konečně protistrana našla. Vstup byl uskutečněn na hodnotě 2299,75, čili na hodnotě o 4 ticky nižší, než jsme požadovali.

                       

Základem úspěšného intradenního obchodování je, abychom získali plnění pokud možno na stejné hodnotě, jakou jsme požadovali. Z toho důvodu je nutné, abychom obchodovali pouze likvidní trhy během jejich hlavních obchodních hodin.

 

Gap

Gap (v překl. mezera, díra) značí místo na grafu, kde na dané ceně nedošlo k žádnému spárování obchodů, tudíž zůstala daná cenová oblast prázdná.

V případě intradenního obchodování se s gapy nebudete setkávat příliš často. Gapy se objevují převážně na denních grafech, kdy se vyskytne rozdíl mezi zavírací cenou a otevírací cenou následující dne.

Na obrázku níže můžete vidět gap, který se utvořil na trhu NQ krátce před polednem našeho času, čili v premarketu. Shortová svíce zakončila na hodnotě 2236,00. Následující svíčka se utvořila až o několik ticků dále, čímž vznikl gap o velikosti třech bodů (12 ticků).

Jak jsem uvedl, na gapy v intradenním obchodování příliš často nenarazíte, dávejte si však na ně velký pozor. Již jsme si pověděli, že je nutné obchodovat se Stop-Lossem. Když vstupujete do trhu, současně se vstupním příkazem zadáváte také Stop-Loss. Pokud jde trh proti vám a cena dosáhne hodnoty stop-lossu, tak díky obchodní platformě z trhu automaticky vystoupíte na dané hodnotě. Výjimečně se ale může stát, že umístíte Stop-Loss na určitou hodnotu a shodou okolností v tomto místě vznikne gap, následkem čehož bude váš Stop-Loss přeskočen, trh bude stále putovat proti vám a vy takto můžete zbytečně ztratit nemalou část účtu. Proto vám doporučuji, abyste od PC neodcházeli dokud z obchodu řádně nevystoupíte.

Jak jste si již jistě všimli, v době vytvoření gapu bylo takřka nulové volume.

 

Chop

Našim posledním, avšak nejzákeřnějším „protivníkem“ je tzv. chop.

Chop je oblast v grafu, kde nepřevládá žádný trend. Jedná se tedy o místo, kde nemůžeme identifikovat uptrend ani downtrend. Pokud je trh v očividném chopu, resp. jde pouze do strany, tak momentálně nemáme žádný potenciál k x-násobnému profitu oproti ztrátě.

Na obrázku níže můžete vidět trh, který se nikam nehýbe, pouze „přešlapuje“ na místě. V takovém trhu je jen malý potenciál na ziskový obchod, proto bychom v dané situaci obchodovat neměli.

 

Že jde trh do strany je možné vidět na první pohled. Pokud si však nejste jistí, zda se jedná o chop či nikoliv, zkuste si do trhu zakreslit trendovou linku. Dalším pomocníkem může být volume indikátor. Když se trh nachází v chopu, ve velké většině případů je i volume hodně nízké.

Níže již vidíte trh NQ, který je v očividném uptrendu. Měli byste vstupovat do trhu pouze a jen v případech, kdy je nastolen takovýto čistý a jasný trend.

 

Opět vám doporučuji zobrazit si například na www.britefutures.com pár grafů, prohlédnout si je a zkusit rozpoznat, kde je nastolený určitý trend a kde naopak není.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik