2. Výběr cenového patternu pro obchodování

Abychom byli schopni odnášet si z trhu konzistentně každý měsíc svou „skromnou“ částku, je zapotřebí zvolit si cenový pattern, na jehož základě si posléze vybudujeme obchodní strategii.

 

Cenový pattern

Samotný cenový pattern by se dal zjednodušeně řečeno charakterizovat jako určitá formace na grafu, která vzniká na základě opakujícího se vzoru chování obchodníků, a která má vizuálně shodné prvky. Kupříkladu Double Top vzniká, když trh vytvoří své high (například na S/R úrovni), následně korekci a pokusí se minulé high překonat. A jelikož se většina obchodníků obává, že cena dané high nepřekoná, málokterý obchodník dá svůj vstupní příkaz nad high této formace, následkem čehož se samozřejmě trh po dosažení minulého high otočí do shortu. To byl velice zjednodušený příklad, vystihuje však podstatu vytvoření cenového patternu.

Je třeba si uvědomit, že cenový pattern, ať se jedná o Double Top, RoleReversal, 1-2-3, Triangle, či jakýkoliv jiný, odráží určitou obchodní situaci, která se na grafech vyskytovala již od samotného začátku obchodování na burze, vyskytuje se teď a s největší pravděpodobností se bude vyskytovat i nadále, čímž nám dokáže dát to, co potřebujeme a to statistickou výhodu. Jak již bylo řečeno v článcích o Price Action, není bezpodmínečně nutné, abyste obchodovali všeobecně známé cenové patterny. Po světě chodí mnoho úspěšných Price Action obchodníků, kteří si svůj obchodní systém postavili na základě svého vlastního patternu, který pozorováním grafů objevili. Vám jakožto začátečníkům bych raději doporučoval testovat a poté obchodovat ony známé cenové patterny, jelikož pro tvorbu vlastních patternů je již třeba mít grafy opravdu hodně nakoukané. Nicméně i obchodování známých cenových patternů dokáže vydělat nemalé peníze..

 

Každý pattern umí vydělávat  

Každý pattern má své výhody, ale naopak i nevýhody. Je pouze na vás, abyste se rozhodli, který je pro vás ten pravý. Nutno říci, že na základě každého patternu si můžete vybudovat ziskový obchodní systém. Já jsem kupříkladu před tím, než jsem začal obchodovat systém P.A.T., rok obchodoval trendové DT/DB a RR s průměrným ziskem 3000$ na kontrakt. Níže se vám pokusím zrekapitulovat hlavní výhody a nevýhody nejoblíbenějších cenových patternů. Bližší informace o patternech si nastudujte v sekci Price Action, kde se jednotlivým patternům věnuji podrobněji.

 

Double Top / Double Bottom

Tento pattern, který by se dal volně přeložit jako dvojitý vrchol / dvojité dno, je nejsnáze čitelnějším patternem. Patrně také z toho důvodu je kromě patternu obchodního systému P.A.T. nejobchodovanější formací mezi našimi členy. Kromě dobré čitelnosti je oblíbeným patternem také z toho důvodu, že má především na vyšším TF (např. 5 min., 15 min.) slušnou úspěšnost. Nevýhodou patternu je jeho nízká četnost. DT/DB je jak trendovým, tak protitrendovým patternem.

Na ukázce níže máme zakresleno klasické trendové Double Top (červená čára). Již na první pohled si všimnete, že daná formace je dosti nápadná, při obchodování ji tedy málokdy přehlédnete. Kdybychom v případě tohoto DT vstupovali na prvním reverzním baru a vystupovali tick nad low předchozího swingu, náš zisk by činil hezkých 55$. SL posazeny tick nad high formace by nabídl nízký risk 25$, čili RRR by bylo o něco málo vyšší, než 1:2.

 

Role Reversal

Role Reversal je pattern z největší četnosti. Když si prohlédnete grafy, tak si můžete povšimnout, že RR je k vidění skoro v každém větším trendu. Pokud si tedy správným způsobem vytvoříte obchodní systém založený na Role Reversal, budete mít o astronomické příjmy dozajista postaráno. Nevýhodou patternu je, že procentuální úspěšnost není nejlepší. Pro jeho úspěšné obchodování je naprosto nezbytné používat takové filtry pro vstup, které nám zredukují ztrátové obchody. Role Reversal je výhradně trendovým patternem.

 

Příklad níže znázorňuje trh NQ, který je v jasném Up trendu, což je vhodný okamžik pro vyhledávání patternu RR. Kdybychom například Profit Target umístili na high minulého dne (fialová linka), dosáhli bychom zisku 150$ při risku 40$. (SL v logické zóně).

 

1-2-3

V odborných publikacích o cenových patternech byste se dočetli, že 1-2-3 je klasickým protitrendovým patternem. Jak ale vidíte na ukázce, dá se s úspěchem obchodovat i jako trendový pattern. Osobně bych vám doporučoval obchodovat jej právě do směru trendu. Co se týče četnosti, uvidíte ho na grafech stejně tak často jako RR, jeho úspěšnost je však vyšší, než v případě RR a to z toho důvodu, že u patternu 1-2-3 vstupujeme v v bodě č. 2, který když je proražen je jasnou známkou toho, že trh bude i nadále pokračovat započatým směrem a pravděpodobně nás „zaveze“ až k našemu Profit Targetu. Nevýhodou patternu je nutnost vyššího SL, než v případě DT/B či RR.

 

2bR

Stejně jako pattern 1-2-3 je i pattern 2bR charakterizován jako protitrendový pattern. Nyní bych již s publikacemi souhlasil a doporučoval jej obchod pouze v případě, když spekulujete na otočení trendu. 2bR v podstatě vypadá stejně jako pattern 1-2-3 jen s tím rozdílem, že pravá noha (bod č. 3) je u 2bR výše, než noha levá. (bod č. 1).  Pattern se objevuje z toho důvodu, že po překonání high bodu č. 1 vznikne na trhu panika, resp. amatéři se začnou bát o své zisky a tak své pozice opouštějí, následkem čehož se trh rychlým tempem navrátí k bodu č. 2 a když jej prorazí je nastolen opačný trend. Pattern se objevuje relativně často, neměli byste mít problém jej nalézt. Znám několik obchodníků, kteří obchodují pouze tento pattern a vychvalují ho do nebes. Nevýhodou je opět nutnost většího SL, tudíž pokud si tento pattern vyberete, volte vzdálenější výstupy, ať dosáhnete RRR alespoň 1:2.

 

V dnešním článku jsme si shrnuli výhody a také nevýhody čtyř nejčastěji obchodovaných patternů. U nás obchoduje s úspěchem tyto čtyři patterny odhadem menší polovina členů.

Nyní bych vám doporučil ještě jednou si projít sekci Price Action a vybrat si pattern, který se vám zamlouvá nejvíce. V případě, že jste na pochybách, doporučuji pokračovat dalším článkem, kde si názorně ukážeme, jak nainstalovat a spustit program na zobrazování grafů, kde si poté můžete jednotlivé grafy zobrazovat a až pak se rozhodnout pro ten či onen pattern.

Nezapomínejte však na jedno a to na to, že neexistuje nejlepší pattern. S úspěchem se dá obchodovat jakýkoliv pattern. Záleží pouze na vás, jak si nastavíte vstupy do patternu, SL, řízení pozice a výstup z trhu. O konkrétních tipech jak na to si povíme v dalších článcích, které budou brzy následovat.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik