2. Swingy

Zajisté jste si při prohlížení grafů povšimli faktu, že se trhy v případě nastoleného trendu nepohybují v daném směru přímočaře, ale v určitých vlnách. Tyto vlny jsou též nazývány cykly či swingy.

Swingy jsou tedy cyklické pohyby ve směru trendu, jež připomínají vlny.

Nutno podotknout, že správná orientace ve swinzích je naprostou nutností každého obchodníka Price Action, jelikož právě swingové pohyby nám dávají přehled o tom, jak to s aktuálním trendem zrovna vypadá. Resp. range a high/low swingů nám nastíní, zda-li bude trend i nadále pokračovat či nikoliv.

 

High a low swingů

Trendová linka na obrázku níže nám zachycuje aktuálně nastolený Up trend. Jelikož chceme mít trend více pod kontrolou, musíme sledovat high a low swingů. (Nejvyšší a nejnižší místa jednotlivých cenových vln). Modré čáry značí low swingů a červené čáry high swingů. Povšimněte si, že high a low cenových vln jsou v případě Up trendu stále vyšší a vyšší. Tato situace nám dává jasně na vědomí, že je skutečně nastolený Up trend, který pravděpodobně bude pokračovat.

 

Na druhém obrázku naopak můžeme vidět právě nastolený Down trend. Jasně vidíme, že zde má trh tendenci vytvářet nižší low a nižší high, což je zcela v souladu s pravidly Down trendu.

Nutno říci, že v tradingu není nic dogma, což se týká i samotných swingů. Například u Down trendu se stává, že občas je některé high nebo low swingu na vyšší úrovni, než high či low minulého swingu. Jedná se o dočasný odklon, tudíž si nemůžeme automaticky říct, že je nastolen opačný trend.

Pomocník při určení trendu, když TL nefungují

Řekli jsme si, že trendové čáry využívá k určení aktuálního trendu drtivá většina komoditních a nejen komoditních obchodníků. To je pravda. Trendové linky nám relativně jednoduše nastíní aktuální trend, nicméně i trendové linky mají své mouchy, které je třeba vzít v potaz, abychom se vyhnuli ztrátovým obchodům.

Když se podíváte na obrázek níže, TL spojující low swingů nám zcela jasně určila Up trend, který také určitou dobu přetrvával, avšak když trend ztrácel sílu, trendová linka nás o této situaci „neinformovala“. Řekněme, že máme v plánu obchodovat pattern 2bR do směru trendu. (Je to nezvyklé, ale někteří členové tento pattern do směru trendu s úspěchem obchodují). V černém rámečku tedy vidíme vytvořený pattern 2bR. Trendová linka nám jasně udává Up trend, tudíž kdybychom jako pomocníka pro určení trendu využívali pouze TL, do takového obchodu na stranu long bychom vstoupili. Kdyby však náš obchodní systém postavený na obchodování patternu 2bR do směru trendu měl jako jasnou podmínku nejen soulad s TL, ale i soulad se swingy, obchod bychom v žádném případě nerealizovali. Ptáte se proč? Schválně se podívejte na high a low swingů, které se utvořily před vznikem patternu. Vidíte jak high i low swingů nebezpečně klesá? Sice je trh stále v range Up trendu, které nám udává TL, nicméně tyto snižující se cenové vlny nám jasně signalizují, že může nastat otočení trendu, což se také o pár minut později stalo.

Vřele vám doporučuji, abyste při budování obchodního systému počítali jak s trendovými linkami, tak se swingy.

 

Využití swingových pohybů

Dobrá znalost swingových pohybů nám pomáhá lépe se orientovat v aktuálním trendu, zároveň však na základě swingů můžeme velice efektivně posouvat SL či umisťovat Profit Targety. Doporučuji zakoupit si nějakou literaturu, která se zaměřuje výhradně na swingové obchodování. Zcela jistě se vám vyplatí si o swinzích nastudovat více informací, jelikož kromě S/R úrovní jsou swingy dle mého názoru těmi nejdůležitějšími oblastmi grafu. Znalosti nasbírané z knih či jiných zdrojů vám pomohou, nicméně samotným pozorováním grafů a sledováním swingových pohybů se naučíte daleko více

Jak jsme si dnes ukázali, určování trendu pouze na základě trendové linky může být nebezpečné. Naučte se tedy číst ve swingových pohybech, které graf dělá a budete zase o kousíček blíže k tomu, abyste byl schopni na trzích konzistentně vydělávat.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik