19. Volume

Volume je indikátor, který nám udává, kolik bylo zobchodováno kontraktů v dané časové periodě.

Přestože indikátory příliš v lásce nemám, tak volume indikátor považuji za nepostradatelného pomocníka při obchodování, jelikož nám za jistých okolností může předpovědět obrat trendu.

Na obrázku níže vidíme graf trhu E-mini Nasdaq 100 zobrazený skrze TF 1 minuta, čili jedna čárka (bar) značí jednu minutu.

Můžeme vidět, že první svislá čára nám směřuje na bar, který se odehrál v 17:19 našeho času a volume činilo 563, čili 563 uzavřených obchodů (kontraktů) za danou minutu. Druhá čára nám ukazuje na bar zobrazující dění v 18:11. Zde již na volume grafu můžete vidět, že se volume pohybovalo na hodnotě 1135, čili 1947 uzavřených obchodů za danou minutu.

 

Likvidita

Předně si je třeba uvědomit, že na to, abychom mohli naše obchody realizovat, potřebujeme protistranu, s kterou obchod provedeme. Když chceme vstoupit do směru long, musí nějaký obchodník chtít jít short a obráceně. Čím je větší volume, tím je také větší likvidita a tím pádem větší pravděpodobnost, že náš obchod bude proveden v co možná nejkratším čase, proto je třeba dbát na to, aby trh, který obchodujeme byl dostatečně likvidní.

Likvidita je laicky řečeno určení, jak moc je daný trh obchodovaný.

Pokud budeme vstupovat do trhu, který je málo likvidní, hrozí nám, že bude chvíli trvat, než se najde naše obchodní protistrana. Kdybychom například chtěli obchodovat intradenně trh s pšenicí, moc by se nám to nevyplatilo, jelikož by trvalo opravdu dlouho, než by se našla protistrana. Kdybychom zadali nákupní příkaz na určitou hodnotu, s velkou pravděpodobností by se protistrana našla až za několik minut později, kdy by se mezi tím trh došplhal o několik ticků výše. Vznikl by tzv. slippage, nebo-li skluz v plnění. (Bude vysvětleno v příštím článku).

Abychom se v intradenním obchodování co možná nejvíce vyhnuli slippage, musíme obchodovat likvidní trhy.

Vřele vám doporučuji obchodování E-mini trhů (Nasdaq 100, Russell 2000, SP500, Dow Jones), které jsou tak moc likvidní, že můžete do trhu vstoupit prakticky kdykoliv a slippage budete mít minimální, většinou vůbec, občas 1 či 2 ticky.

 V případě, že se chcete podívat jaké volume mají další komodity, podívejte se na níže uvedený odkaz:

http://www.britefutures.com/quotes/futquotes.aspx

 

Open Interest

Open interest (OI) nám udává, kolik je v trhu otevřených pozic, tzn. kolik kontraktů je v danou časovou periodu „k dispozici“.

Jeden long obchod a jeden short obchod dělá OI 1.

Zjednodušeně řečeno, když se rozhodneme nakoupit jeden kontrakt a nakoupíme jej, zároveň nám jej logicky někdo musí prodat. Když jeden obchodník kontrakt kupuje a druhý jej prodává, značí to OI 1.

Na obrázku níže můžete vidět, že zároveň se stoupajícím/klesajícím volume zákonitě stoupá/klesá i Open Interest. Z toho důvodu je naprosto zbytečné mít na grafu zobrazené oba dva ukazatele. Doporučuji sledovat pouze volume a Open Interest z grafu úplně vynechat

Zároveň si povšimněte zvýšených hodnot volume v hlavních obchodních hodinách. E-mini trhy bychom měli obchodovat pouze v hlavních obchodních hodinách (15:30 – 22:15 našeho času), jelikož pouze v těchto hodinách je trh dostatečně likvidní na to, abychom mohli realizovat naše obchody s žádným nebo minimálním slippage.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik