13. Role Reversal: Neomezený zdroj příjmů?

V minulých článcích jsme si pověděli, že obchodování Price Action spočívá ve vyhledávání a následném obchodování cenových patternů. V sekci Price Action si představíme jedny z nejoblíbenějších, na základě kterých si mnoho obchodníků po celém světě zvládlo zajistit takřka pohádkové příjmy. Po nastudování informací o základních cenových patternech si následně sami vyberete ten svůj, který se stane kostrou vašeho obchodní systém. Jak moc bude váš obchodní systém profitabilní již záleží pouze na vašich schopnostech. Průměrná obchodní strategie zvládne vydělat 1000$-2000$/měsíčně na jeden kontrakt. Sami si tedy spočítejte, jakých zisků můžete dosáhnout, jakmile nebudete obchodovat jeden kontrakt, ale například padesát či sto kontraktů. Zpátky ale k samotným patternům. Dnes se zaměříme na jeden z nejoblíbenějších, kterým je tzv. Role Reversal.

Opět bych rád zdůraznil, že patterny spadající do oblasti Price Action jsou ověřeny dlouhými léty. Objevovaly se na trzích již v dobách, kdy trading teprve začínal, objevují se v současnosti a s velkou pravděpodobností je budou na grafech nacházet další generace traderů. Vraťme se ale zpět k patternu Role Reversal a jeho stručné charakteristice.

 

Charakteristika patternu Role Reversal  

Podstata patternu je velice jednoduchá. Daný pattern vyhledáváme pouze v případě zcela zřetelně nastoleného trendu. (uptrend či downtrend). Formace Role Reversal se snaží těžit z časté situace, kdy se cena na určitý čas odkloní od hlavního trendu (tzv. korekce), přičemž se následně navrátí k cenové hladině minulého low (v případě downtrendu) nebo minulého high (v případě uptrendu). Ze supportu se takto stává resistance či z resistance suppost. V tento okamžik často nastává pokračování nastoleného trendového pohybu.

Role Reversal je pattern, kdy se ze supportu vytvoří resistance nebo z resistance support.

 

Ukázka patternu Role Reversal

Pro lepší názornost přejděme k ukázce, na které bude vše jasnější.

Vidíme odpolední seanci trhu E-mini Nasdaq 100. Je patrné, že se trh pohybuje v downtrendu, který nám určuje červená trendová linka spojující minulá high.

 

Vyčkáváme na moment, kdy trh vytvoří své low - nejnižší hodnotu, od které si následně zakreslíme trendovou linku (černá čára).

 

 

Nyní předpokládáme, že nastane situace, kdy se trh po kratším protipohybu opět navrátí do nastoleného trendu a naši trendovou čáru protne směrem dolů. Vidíme, že poté, co cena malinko povyrostla, si to prudce zamířila směrem do downtrendu, přičemž protnula trendovou linku.

 

 

Nyní bychom měli zvýšit pozornost, jelikož se blíží čas vstupu do trhu. Ten nastane, pokud se cena navrátí k naší trendové lince. Cena po pár minutách k trendové lince skutečně doputovala. Zaměřte se na graf. Jasně vidíte, že cenová hladina, kterou jsme si označili trendovou linkou, byla nejdříve supportem a nyní se zdá, že se cena od této hodnoty opět odrazí, nyní však do opačného směru.

 

 

Pattern Role Reversal je utvořen, jakmile se cena od této trendové linky odrazí. Na ukázce níže již jasně vidíte, jak platný pattern Role Reversal do downtrendu vypadá.

 

 

Obchodníci, kteří si jako základ své obchodní strategie zvolili pattern Role Reversal, do něj vstupují různými způsoby. Klasickým způsobem je vstup na close shortové (červené) svíce v případě spekulace na downtrend a vstup na close longové (zelené) svíce v případě uptrendu.

V našem případě bychom do trhu vstoupili na close první červené svíce, která se odrazila od trendové linky a to na hodnotě 2164,75. Současně se vstupem do trhu bychom umístili záchranný Stop-Loss jeden tick nad high této svíčky.

 

 

Předpokládali jsme, že se cena od S/R odrazí a bude dál swingovými pohyby pokračovat v započatém downtrendu, což se také stalo. Z trhu bychom vystoupili zhruba o 30 minut později, když se proti směru našeho trendu utvořil pattern Double Bottom, který předznamenával ukončení a následné otočení trendu.

Kdybychom tento pattern Role Reversal obchodovali, vydělali bychom hezkých 190$ na jeden kontrakt. Obchodník, který se věnuje tradingu delší dobu a má tudíž vyšší trading účet, by si například po dvou letech mohl dovolit začít obchodovat padesát kontraktů, přičemž zisk z tohoto třicetiminutového obchodu by již činil 171 000Kč.

 

 

Jak vidíte, princip patternu Role Reversal je velice jednoduchý, působí až banálně, pamatujte si však, že v tradingu převážně fungují jednoduché věci a jedině nekomplikovaný přístup má šanci na úspěch.

V dnešním článku jste měli možnost názorně vidět, na čem je založeno úspěšné obchodování komodit. Každý obchodník, který se rozhodl pro obchodování na základně Price Action, vyhledává v trzích určitý pattern a ten se následně snaží obchodovat.

Podotýkám, že cenových patternů existuje celá řada. Některé z nich si objasníme v sekci Price Action. Pokud prozkoumáte internet, zaručeně naleznete mnoho dalších zajímavých patternů, které vás možná zaujmou více.

 

David Bielcik

www.price-action-traders.cz/david-bielcik