13. Obchodní systém: Výstup z trhu

Když bude mít váš obchodní systém jasně stanovená pravidla pro vstup do trhu, stejně tak jasná pravidla pro umístění základního Stop-Lossu, nezbývá, než si stanovit podmínky pro výstup z trhu.

Jak bylo zmíněno v minulém článku, při hledání nejefektivnějšího SL a nejefektivnějšího výstupu se snažíme v prvé řadě o to, abychom získali co nejpříznivější poměr risku ku potenciálu zisku čili RRR.

Můžeme vystupovat buďto na Profit Targetech umístěných v logických zónách, na posouvaném Stop-Lossu a nebo na základě kombinace obojího.

Nutno zmínit, že někteří obchodníci, jež obchodují s větším počtem kontraktů, nevolí jeden způsob výstupu, ale různé druhy výstupu pro určité množství kontraktů. (Např. obchodník s 10-ti kontrakty si stanoví výstup s 5-ti kontrakty na TSL, u zbylých 5-ti vystoupí na stanoveném PT). Vám jakožto začínajícím traderům bych však doporučil volit si pouze jeden způsob výstupu, jelikož budete začínat obchodovat s jedním kontraktem. Stanovit si různé druhy výstupů pro jednotlivé kontrakty doporučuji až po roce obchodování, kdy je obchodník více zběhlý.

Předpokládám, že jste již jak na trní a netrpělivě čekáte, až přejdete k fázi vyzkoušení si strategie v reálném čase (papertrading), nicméně vás musím upozornit, že volbu vhodného výstupy byste v žádném případě podcenit neměli, jelikož výstup společně s Position-Sizingem alespoň já považuji za nejdůležitější článkek skutečně dobrého obchodního systému.

Nyní vám doporučuji, abyste si opět zobrazili uskutečněné obchody z hrubého backtestu a otestovali si, jak by jednotlivé obchody dopadly po aplikaci různých druhů výstupu. Můžete se nechat inspirovat těmi způsoby, které dnes uvedu. Jedná se o základní druhy výstupu s nimiž pracuje relativně velké množství traderů. Zároveň vám doporučuji zkusit si zkombinovat uvedené způsoby s TSL (viz. minulý článek).

 

Výstup na H/L swingů

Jednou z možností efektivního výstupu z trhu je umístění PT na H/L swingu. Jedná se o způsob, který vychází ze základního pravidla trendu dle Price Action a to toho, že v rámci Up trendu utváří trh stále vyšší high a v Down trendu naopak neustále nižší low.

Na ukázce níže vidíme krásný Up trend vyznačující se utvářením stále vyšších high. Vstup do patternu RR zvolíme na close svíce, co utvořila pattern, SL umístíme logicky pod S/R, resp. těsně za trendovou linkou určující trend a stejně tak logicky umístíme PT na úroveň minulého high. (modrá elipsa).

Kdybychom volili pouze tento druh výstupu, pak by byl náš obchod zakončen buďto na SL 25$ nebo na PT 65$. Obchodníci ukončující své ziskové obchody pouze na základě TSL mají bohužel tu nevýhodu, že nikdy neví, jaké hodnoty RRR nakonec obchod dosáhne. V případě striktního výstupu buďto na SL nebo PT máme tu výhodu, že zároveň se vstupem přesně víme kolik ztratíme v případě ztrátového obchodu, ale také kolik získáme v případě, že cena zasáhne náš PT. V tomto případě tedy buďto ztráta 25$ nebo zisk 65$. Nezapomínejte však na fakt, že od každého obchodu si musíte odečíst cca 5$ brokerskou komisi. Reálně tedy obchod skončí ztrátou 30$ nebo ziskem 60$. Vidíte RRR je v poměru 1:2. Jak již víte, pokud RRR dosahuje hodnot 1:2, pak stačí, aby obchodní systém nedosahoval menší úspěšnosti, než 33,33% na to, abyste konzistentně dosahovali zisku.

Během testování různých druhů výstupů si vždy zaznamenávejte poměr RRR.

Výstup z trhu na H/L minulých swingů je oblíbenou metodou výstupu mnoha obchodníků. V případě tohoto druhu výstupu bych vám nedoporučoval kombinovat jej s TSL, jelikož si jdeme za opravdu malými PT, u kterých je značně pravděpodobné, že jich cena dosáhne.

 

Výstup při změně trendu

Další způsob možného výstupu opět vychází ze základů swingového obchodování. V tomto případě se vstupem neumisťujeme PT, ale sledujeme aktuální vývoj ceny a držíme pozici do té doby, než uvidíme jasný náznak potencionálního ohrožení, resp. otočení trendu, které interpretujeme na základě překročení TL určující trend a následného utvoření nižšího low v případě Up trendu a vyššího high v případě Down trendu.

Obrázek níže zachycuje pattern RR vytvořený v hezky rozjetém trendu. Z pozice bychom vystoupili v místě označeném modrou elipsou, tedy v oblasti, kde cena překročila TL určující trend a zároveň bylo proraženo minulé low.

Tento způsob výstupu z trhu je velice efektivní v případě, když vyhledáváte vstupní formace v takovém trendu, který se pohybuje v menších swingových vlnách a zároveň není vstupní formace příliš vzdálená od TL. Výstup při změně trendu doporučuji kombinovat s TSL.

Výstup na S/R

Dalším neméně úspěšným způsobem výstupu z trhu je výstup na S/R úrovních. Tento druh výstupu nám může zajistit velice slušné RRR. V článcích o S/R jsem apeloval na to, ať si předtím, než započnete daný obchodní den do grafu zakreslíte S/R úrovně z minulého období. Je na každém obchodníkovi jaké S/R si zaznačí. Vám bych doporučil zobrazit si graf skrze 30 min TF a na něm si S/R zaznačit.

Na obrázku vidíme RR v dosti strmém Down trendu. Pokud chceme jistější druh výstupu, zvolili bychom výstup na low minulého swingu. Někteří obchodníci však nepovažuji tento druh výstupu za příliš zdařilý, proto volí umístění PT na S/R oblasti.

 

Na druhém obrázku vidíme stejný graf, avšak trochu oddálený. Formace RR je v oblasti znázorněna modrou elipsou. Vertikální čáry nám dělí jednotlivé obchodní dny. Modré vodorovné čáry značí H/L minulého obchodního dne a vodorovné černé čáry důležité S/R minulých dní.

Zmínil jsem se, že trh má daný den velkou tendenci pohybovat se v range minulého dne. Když se podíváme na náš vstupní signál, vidíme, že se cena v dané době pohybovala nad range minulého dne. Prudkost short trendu na obrázku výše naznačuje, že se cena pravděpodobně chce do této oblasti vrátit. Jak vidíte, tak se také stalo.

 

Výstup na S/R oblastech můžeme provádět několika způsoby. Tím nejzákladnějším je umístění PT na první S/R v námi předpokládaném směru. I na tomto principu zvládnete vytvořit úspěšný obchodní systém. Nedoporučuji kombinovat s TSL, pokud není S/R příliš vzdálená.

Efektivnějším způsobem se jeví například posun SL po jednotlivých S/R úrovních a výstup při překročení TL a prolomení high či low (viz. ukázka). Jakmile trh dosáhne nové S/R úrovně, posunujeme SL na minulou S/R úroveň. Na obrázku je tento posun zobrazen elipsami. Nutno dodat, že pokud spekulujeme na vzdálenější výstup jako v tomto případě, je velice dobré TSL používat. Musíte však mít na paměti, že nesmíte trh svým „SL“ příliš škrtit. Na tento fakt jsem již upozorňoval v minulém článku, nicméně v této situaci toto platí dvojnásob.

RR realizované na základě těchto podmínek by počítalo se SL díky RB opět 25$, výstup by zajistil 220$. Když odečteme komisi 5$, pak by obchod dosáhl zisku 215$ při risku 30$, RRR 1: 7,16.  Jak vidíte, takovýto způsob výstupů nám při vhodně stanovených vstupech může zajistit profitabilnost obchodního systému, i když pouze 12% našich obchodů bude zakončeno ziskem.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik