12. Support a Resistance (S/R) a Trendline (TL)

Dnešním článkem opět trochu nakousneme základy Price Action a to tzv. Support / Resistance úrovně a Trendline. Přestože tyto názvy působí poněkud odborně, záhy zjistíte, že se jedná o poměrně snadné věci k pochopení, bez kterých se však žádný úspěšný trader neobejde.

 

Support

Support (v překladu „podlaha“) by se dal zjednodušeně definovat jako místo na grafu, od kterého má cena tendenci se odrážet směrem vzhůru. Tato obchodní situace interpretuje častý jev, kdy trh není ochoten akceptovat vytvoření nové nejnižší hodnoty (low swingu) a z toho důvodu se cena od dané úrovně, kterou můžeme vnímat jako určitou podlahu, odráží směrem vzhůru.

Během budování obchodního systému sami zaregistrujete, že sledování S/R úrovní je minimálně stejně tak důležité, jako sledování trendu, jelikož to jsou právě S/R oblasti, které nám velice často předznamenávají jeho případné otočení.

Na ukázce níže je patrný shluk svíček na hodnotě 2292,00. Trh několikrát tuto hodnotu atakoval, avšak nepodařilo se mu danou hranici prorazit.

 

Resistance

Resistance je naopak je určitý strop, od kterého má cena tendenci se odrážet směrem dolů, resp. obchodníci, kteří jsou v trhu přítomni, nejsou ochotni akceptovat vytvoření nového vyššího high, tudíž se cena od určité hodnoty neustále odráží směrem dolů. 

Druhá ukázka znázorňuje situaci, kdy se trh několikrát pokusil pokořit hranici 2227,00. Poté, co se mu po tu po několika pokusech nevydařilo, zamířil si to do downtrendu.

 

Co se týče S/R úrovní, dobře si zapamatujte, že čím je S/R silnější (několikanásobné atakování určité cenové hladiny), tím je pravděpodobnost otočení trendu větší.

 

Trendline

Trendline, nebo-li trendová linka (zkr. TL) je něco naprosto triviálního, avšak pro nás obchodníky Price Action nepostradatelného. Nejedná se o žádný pattern či cokoliv jiného.

Trendová linka je čára, kterou si v trhu značíme proto, abychom si zakreslili směr trendu nebo označili S/R úrovně.

Nejedná se tedy o nic jiného, než o jednoduchou čáru. Typickou TL můžete vidět na předchozích dvou obrázcích, kdy nám TL znázornily jednotlivé S/R úrovně.

Na obrázku níže vidíte zakreslenou trendovou linku, která nám spojuje spodní hranice růstového trendu.

 

Když nám cena protne tuto trendovou linku směrem dolů (oblast v červeném rámečku), velmi často to znamená, že byl dosavadní trend přerušen a bude nastolen opačný trend, v tomto případě downtrend.

Na druhém obrázku je situace přesně opačná. Trendová linka nám spojuje horní hranice klesajícího trendu. Proražení trendové linky směrem vzhůru předznamenává otočení trendu.

 

 

Jak vidíte, trendová linka je něco zcela triviálního, avšak může se hodit jakožto nástroj pro zachycení obratu trendu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik