11. Triangle

Dalším cenovým patternem, na základě kterého si můžete vybudovat profitabilní obchodní systém, je tzv. triangle nebo-li trojúhelník.

Jak samotný název napovídá, jedná se o cenovou formaci, jež na první pohled vypadá jako trojúhelník.

Trojúhelníkové formace jsou záležitostí převážně pozičních obchodníků, nicméně dají se s velkým úspěchem obchodovat také intradenně.

Trojúhelníky častokrát nastolí nový, silný trend, což pro obchodníka znamená jediné a to možnost zobchodovat trend od samého začátku. Toto je nepopíratelná výhoda, kvůli které si daný pattern vybralo nemálo obchodníků Price Action.

 

Charakteristika patternu Triangle

Triangle by se dal s nadsázkou považovat nikoliv za cenový pattern, ale za oblast v grafu, pro kterou jsou charakteristické swingové pohyby do Down trendu a zároveň swingové pohyby do Up trendu, jež se neustále zužují, až tyto úrovně dojdou víceméně ke stejnému bodu. Současný pokles downtrendových a růst uptrendových swingů má za následek situaci, kdy se poptávka s nabídkou víceméně vyrovná, cena najednou neví, kterým směrem se má vydat, a právě z toho důvodu musí nutně po čase nastat tzv. break-out, nebo-li průlom, resp. situace, kdy cena protne jednu z hranic trojúhelníku.

 

Na obrázku výše vidíme hezký trojúhelník, který u svého konce prorazil spodní trendovou linku a následně si to čistě a jasně zamířil do Down trendu. Všeobecně by se dalo říci, že to, jak bude trend silný, závisí převážně na tom, jak velkou oblast na grafu trojúhelníková formace zabírá. V případě, že se jedná o velkou trojúhelníkovou formaci, dá se předpokládat, že samotný trojúhelník vzalo v potaz větší množství obchodníků a neměli bychom tedy tento pattern podceňovat. Tento fakt často reflektuje zvýšené volume v okamžiku průlomu. Není to však samozřejmě žádné dogma, které by fungovalo vždy.

Kdybychom vstoupili do Down trendu v okamžiku průlomu a vystoupili z trhu například na hranici minulého low dne, utržili bychom na trhu NQ zisk 130$ na jeden kontrakt.

 

Obrázek výše znázorňuje poněkud odlišnější triangle a to takový, u kterého jasně vidíme, že trh má celkově tendenci jít Up, díky čemuž se dá očekávat, že po smrštění trojúhelníku a následném break-outu, bude cena stoupat. Vstup při průlomu a výstup při vytvoření patternu 2bR by zvládl vydělat 55$ na jeden kontrakt.

 

Pakliže se na formaci triangle zaměříte více, po čase zjistíte, že občas u trojúhelníků nastává situace, kdy trendová linka, jež byla u „špice“ trojúhelníku proražena, nabude funkce supportu či resistance. Na ukázce výše jasně vidíte, jak trh prorazil horní TL, po čase se k ní znovu navrátil a vzápětí se od ní hezky odrazil. I v těchto místech je možné s úspěchem do trhu vstupovat. Musíte si však opět zobrazit grafy a sami vysledovat, zda byste tuto obchodní situaci zvládli obchodovat či ne.

 

Výhody patternu Triangle

Nespornou výhodou tohoto patternu je fakt, že v případě jeho správného určení a následného vstupu v bodě průlomu, máme velkou šanci svést se po silném trendu od samého začátku. Pokud si stanovíme rozumnou výši SL, můžeme s tímto patternem dosáhnout nezvykle vysokého RRR. Doporučuji vám vstupovat do patternu v bodě průlomu a SL umisťovat logicky v souladu se swingovými pohyby na grafu.

 

Nevýhody patternu Triangle

Přestože pattern nabízí vysokou pravděpodobnost úspěchu ruku v ruce s vysokým RRR (což v tradingu není příliš běžné), hlavním negativem cenové formace zůstává fakt, že pro její úspěšné obchodování je třeba mít grafy již opravdu dobře „nakoukány“, následkem čehož obchodník zvládne rozpoznat, kdy došlo k falešnému průlomu a kdy naopak došlo k break-outu, do kterého by bylo vhodné vstoupit.

 

Rada na závěr

Jestliže vás zaujaly trojúhelníkové formace, opět vám doporučuji, abyste si spustili program na zobrazování grafů, jednotlivé formace si vyhledali, případně vytiskli a naučili se je rozpoznávat. Pro začínajícího tradera bude rozumnější, když se zaměří na trojúhelníky, které jsou jakoby do směru trendu (viz. 2. obrázek), jelikož mají zcela jistě větší potenciál úspěchu, než-li trojúhelníky, u kterých vůbec není zřejmá převaha jednoho či druhého trendu. Případně si za základ svého obchodního systému zvolte vstupování do trhu na odrazu od S/R, jež je současně hranicí trojúhelníku, jak znázorňuje poslední obrázek.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik