10. Jak správně uchopit technickou analýzu, abych se stal profitabilním obchodníkem?

V předchozích článcích jsme si pověděli, že existují jak obchodníci, kteří své obchody uskutečňují na základě fundamentální analýzy, tak obchodníci obchodující na základě technické analýzy.

 

Zrekapituluji, že obchodování na základě technické analýzy je takové obchodování, při kterém nepotřebujeme pranic vědět o tom jaká byla úroda či mít pod dohledem jakékoliv jiné fundamentální informace.

Tradeři, kteří mají své obchodní systémy založeny na technické analýze, pracují pouze s grafem. Obchodníci zabývající se technickou analýzou se rovněž dělí na dvě větve a to tradery obchodující na základě Price Action a tradery, jejichž systémy jsou založeny na indikátorech či oscilátorech.

 

Indikátory a oscilátory

Indikátory a oscilátory jsou zjednodušeně řečeno grafickým zobrazením určitého matematického výpočtu, který kalkuluje se stanoveným počtem svíček na grafu.

S nastolením počítačů začali analytici vytvářet různé matematické výpočty, na základě kterých se snažili trh zmechanizovat. Vytvořil se velký boom ohledně indikátorů a oscilátorů, a že se jich vytvořil opravdu bezpočet. Mezi nejznámější patří například Moving Average (klouzavý průměr), MACD, RSI, Stochastic.

Zde přišel právě kámen úrazu a stav, kdy se obchodníci díky nejrůznějším matematickým výmyslům snažili trh škatulkovat a zjednodušeně řečeno, chtěli obchodovat na jistotu, kdy A + B = C.
Na obrázku níže vám ukáži, jak funguje indikátor Moving Average. V okolí cenového grafu vidíte dvě černé čáry. Jedná se v podstatě pouze o čáry, které vyjadřují průměrnou hodnotu zavíracích cen posledních pár svíček. Moving Average, který je téměř přilepený na grafu, bere v potaz průměrnou hodnotu posledních 10-ti barů, oproti tomu od grafu vzdálenější Moving Average počítá s hodnotou posledních 50-ti barů.

 

Většině nováčků se indikátory líbí, jelikož díky nim mají před očima jasný bod, kdy do trhu vstoupit. To je ale hloupost. Nemůžeme do trhu striktně vstupovat na základě signálu z indikátoru, jak nám radí určité „chytré“ knihy a množství zahraničních internetových portálů. Mnoho začínajících traderů se domnívá, že si vytvoří obchodní systém, jež bude striktně založen na indikátorech. Teoreticky kdybychom vstupovali do trhu kdykoliv, když nám cena protne klouzavý průměr či jiný indikátor a zároveň kdyby byl tento způsob obchodování dlouhodobě profitabilní, tak by se to přece dalo naprogramovat do počítače a člověk by nic nemusel dělat. Upřímně, kdyby někdo takový způsob jak na trzích zbohatnout přišel, byl by už dávno v takovém balíku, že by vlastnil doslova půlku světa.

 

Price Action

Price Action v podstatě znamená obchodování na základě ceny, resp. obchodování pouze a jen na základě cenového grafu bez pomoci indikátorů či oscilátorů.

Patrně se ptáte, kdy máte do trhu vstupovat, když před sebou máte pouze prázdný graf bez žádných indikátorů. Dobrá otázka. Obchodníci Price Action, mezi které patří všichni členové naší skupiny,na holém grafu vyhledávají určité formace (patterny).

Patternů existuje celá řada. V předchozích článcích jste měli možnost vidět velice oblíbený pattern Double Top/Bottom (dvojitý vrchol/dvojité dno). Mezi další, nejoblíbenější patří například Role Reversal, 2bR či formace 1-2-3.

V minulosti, kdy na světě ještě nebyly počítače, si lidé museli vystačit s těmito formacemi. To jim ale zdaleka neubírá na kráse a dle mého názoru mají svou sílu právě v tom, že fungovaly před 100 lety, fungují dnes a pravděpodobně budou fungovat i v budoucnu.

Níže vidíte ukázku zobchodování patternu Role Reversal, který si detailně vysvětlíme v jednom z dalších článků. Je s podivem, že se v současnosti tento pattern objevuje na grafech stejně často jako například ve dvacátých, šedesátých či devadesátých letech. Nyní nám formace vynesla zisk 230$ s "těžkou" námahou za 17 minut.

 

Domnívám se, že drtivá většina úspěšných komoditních obchodníku obchoduje právě tyto léty ověřené cenové patterny. Kdysi jsem obchodoval na základě jiných způsobu, ale profitabilnost se dostavila až obchodováním na základě Price Action.

Celé tyto stránky byly založeny za účelem vytvoření komunity traderů, kteří se zaměřují převážně na Price Action. Pokud vás zaujaly indikátory, bohužel vás zklamu, nenajdete zde o nich žádnou zmínku a to z toho důvodu, že nechci, aby mým přičiněním vznikla skupina traderů, kteří budou stejně jako mnozí jiní obchodníci, hledat svatý grál v podobě nejlepšího nastavení indikátorů a oscilátorů.

Pokud vás naopak zaujalo obchodování Price Action, můžete se v příštích článcích mimo jiné těšit na popisy hlavních cenových patternů, které s úspěchem obchoduje mnoho zkušených traderů.

ÚKOL: Dnes mám pro vás další úkol. Na stránkách www.britefutures.com si zobrazte pár grafů, případně si je vytiskněte. (Je jedno o jakou komoditu a jaký Time Frame se bude jednat). Byl bych rád, kdybyste na grafy jen tak koukali a dostávali už pomalu do krve jejich pohyby. Neanalyzujte je, jen je tak nezaujatě pozorujte a všímejte si, co dělají.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik