10. Head and Shoulders

Head and Shoulders je nepříliš známým, ale i přesto velice zajímavým cenovým patternem, který využívají především obchodníci Price Action spekulující na nastolení nového trendu opačným směrem.

 

Charakteristika Head and Shoulders

Head and Shoulders (HaS) je protitrendovým patternem, jehož vizuální podoba připomíná hlavu a ramena.

Základem patternu je hlava, která je v podstatě nejvyšší high či nejnižší low v dané oblasti na grafu. Pattern dále tvoří dvě ramena po obou stranách hlavy, což jsou nižší high či vyšší low.

Ramena, resp. pravé rameno interpretuje pouze jediný fakt a to ten, že trh neměl v danou chvíli sílu prorazit nejvyšší bod (v tomto případě hlavu) a může znamenat otočení trendu.

Oproti ostatním protitrendovým formacím je pattern HaS o trochu hůře rozpoznatelný, a právě z toho důvodu jej každý obchodník Price Action vnímá o něco odlišněji.

Na obrázku vidíte vytvoření patternu HaS, který indikoval ukončení Up trendu a nastolení opačného trendu na trhu NQ. Všimněte si nejvyššího vrcholu, čímž je hlava a dvou nižších ramen. Všeobecným pravidlem je vstup do trhu v případě ukončení pravého ramene. Způsoby vstupu do formace jsou však různé. Je tedy na každém, ať si sám během backtestu vysleduje, který způsob vstupu do trhu se jeví jako ten nejefektivnější.

Na ukázce bychom vstoupili do trhu po utvoření pravého ramene na hodnotě 1858,25. Kdybychom spekulovali, že trh dosáhne low daného dne, vystoupili bychom se ziskem 115$ na hodnotě 1852,50. V případě obchodování s 50-ti kontrakty, bychom měli na účtu o 100 000Kč více.

Na druhé ukázce vidíme situaci opačnou a to utvoření patternu HaS na konci Down trendu. Vstup po vytvoření pravého ramene, SL umístěný tick pod low ramene a výstup na denním high by zajistil zisk 230$ na jeden kontrakt.

 

Přestože je HaS protitrendovým patternem, můžete vysledovat, že je možné jej obchodovat i do směru trendu. Na ukázce níže například vidíte hezky nastolený Up trend, přičemž i v rámci toho trendu se objevila formace HaS, s pomocí které bychom mohli vytěžit slušný profit z daného trendu.

Výhody Head and Shoulders

Hlavní výhodu patternu HaS spatřuji v jeho poměrně častém výskytu. Skutečně pokud si zobrazíte grafy a zaměříte se právě na tuto formaci, brzy zjistíte, že budete mít možnost vidět pattern velice často. V případě, že budete pattern využívat za účelem obchodování protitrendu, tak při správném pochopení patternu máte velkou šanci zachycovat dlouhé trendové pohyby.

 

Formaci HaS si mohou zvolit jako základ svého obchodního systému obchodníci spekulující na protitrend. Nicméně i nám ostatním, kteří obchodujeme trendové patterny, může být vytvoření patternu ku prospěchu, jelikož stejně jako v případě ostatních protitrendových patternů (např. 1-2-3, 2bR) může být vytvoření formace HaS signálem pro otočení trendu. Je tedy třeba se mít na pozoru, zda se po vstupu do trhu během trendového pohybu nevytvoří nějaký výraznější protitrendový pattern, který by mohl mít za následek otočení trendu.

 

Nevýhody Head and Shoulders

Patterny HaS a triangle (viz. příští článek) jsou skvělými, léty ověřenými patterny, na jejichž základě se dá vybudovat navýsost profitabilní obchodní systém, avšak faktem zůstává, že pro jejich úspěšné obchodování je nutný dostatečný cit pro trhy.

Nicméně i v případě začínajícího tradera není nemožné vystavět profitabilní systém na základě patternu HaS. Věřím, že kdo se již od samého začátku zaměří na vyhledávání formací HaS a dostatečně je „nakouká“, tak si za pár měsíců na základě tohoto patternu zvládne vybudovat úspěšnou obchodní strategii.   

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik